تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت dogald trump از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

1.45%
$0.000000006
۰.۰۰۰۴ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۴ تومان
معاملات روزانه $108
ارزش بازار $6,952
عرضه کل 1,000,000,000,000 DOGALD
ارزش بازار رقیق شده $6,952
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000000007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000000007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000000008
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۱۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000000008
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000000008
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000000008
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000000008
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000000008
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000000008
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۰۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000000008
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۹۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000000008
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۹۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000000008
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000000008
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000000008
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000000008
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۹۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000000008
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000000008
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000000007
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۴ ت
Jun 24, 2024
$0.000000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۶ ت
Jun 23, 2024
$0.000000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۱ ت
Jun 23, 2024
$0.000000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000000009
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000000009
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000000009
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000000009
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۹ ت
Jun 20, 2024
$0.000000009
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000000009
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000000009
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۵ ت
Jun 18, 2024
$0.000000009