تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DNotes از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
Apr 22, 2024
$0.000031
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Apr 08, 2024
$0.000034
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Mar 25, 2024
$0.000034
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۲.۳۰ ت
Mar 11, 2024
$0.000038
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱.۷۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000031
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۱.۳۷ ت
Feb 12, 2024
$0.000025
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱.۲۸ ت
Jan 29, 2024
$0.000022
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱.۳۱ ت
Jan 15, 2024
$0.000024
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱.۱۶ ت
Jan 01, 2024
$0.000022
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱.۱۱ ت
Dec 18, 2023
$0.000021
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱.۱۰ ت
Dec 04, 2023
$0.000021
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۱.۰۲ ت
Nov 20, 2023
$0.000020
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۰.۹۷۸۴۲۰ ت
Nov 06, 2023
$0.000018
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۰.۸۴۲۶۰۶ ت
Oct 23, 2023
$0.000016
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۰.۸۶۲۳۹۸ ت
Oct 09, 2023
$0.000016
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۰.۷۹۲۰۴۹ ت
Sep 25, 2023
$0.000015
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۰.۸۰۲۱۷۵ ت
Sep 11, 2023
$0.000016
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۰.۸۱۲۰۴۴ ت
Aug 28, 2023
$0.000016
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۱.۸۱ ت
Aug 14, 2023
$0.000036
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۰.۹۱۹۳۸۰ ت
Jul 31, 2023
$0.000018
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۰.۹۳۹۲۹۳ ت
Jul 17, 2023
$0.000019
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۰.۹۷۲۵۹۹ ت
Jul 03, 2023
$0.000019
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۰.۸۳۷۸۱۶ ت
Jun 19, 2023
$0.000017
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۰.۹۶۴۸۶۶ ت
Jun 05, 2023
$0.000018
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۰.۹۴۰۹۱۱ ت
May 22, 2023
$0.000018
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱.۰۰ ت
May 08, 2023
$0.000018
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰.۹۶۴۰۲۰ ت
Apr 24, 2023
$0.000018
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۰.۹۳۶۱۴۶ ت
Apr 10, 2023
$0.000018
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۰.۹۳۷۹۱۹ ت
Mar 27, 2023
$0.000017
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۰.۷۱۲۱۶۲ ت
Mar 13, 2023
$0.000015
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۰.۷۰۷۰۳۷ ت
Feb 27, 2023
$0.000016
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۰.۶۵۷۶۷۰ ت
Feb 13, 2023
$0.000015
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۰.۷۱۸۶۴۲ ت
Jan 30, 2023
$0.000016
۲۶ دی ۱۴۰۱
۰.۶۲۵۴۳۲ ت
Jan 16, 2023
$0.000015
۱۲ دی ۱۴۰۱
۰.۴۶۵۵۳۵ ت
Jan 02, 2023
$0.000012
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۰.۴۶۰۰۶۵ ت
Dec 19, 2022
$0.000011
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۰.۴۵۸۸۷۹ ت
Dec 05, 2022
$0.000012
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۰.۸۰۴۲۴۶ ت
Nov 21, 2022
$0.000022
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۱.۱۰ ت
Nov 07, 2022
$0.000031
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۰.۸۹۳۶۸۷ ت
Oct 24, 2022
$0.000027
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۰.۸۵۹۵۹۶ ت
Oct 10, 2022
$0.000026
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۰.۸۲۰۱۴۸ ت
Sep 26, 2022
$0.000025
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۱.۰۹ ت
Sep 12, 2022
$0.000035
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۰.۸۶۸۲۷۶ ت
Aug 29, 2022
$0.000028
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۱.۷۴ ت
Aug 15, 2022
$0.000058
۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۲.۱۵ ت
Aug 01, 2022
$0.000067
۲۷ تیر ۱۴۰۱
۱.۷۱ ت
Jul 18, 2022
$0.000053
۱۳ تیر ۱۴۰۱
۱.۰۲ ت
Jul 04, 2022
$0.000032
۳۰ خرداد ۱۴۰۱
۳.۸۲ ت
Jun 20, 2022
$0.000119
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
۵.۶۳ ت
Jun 06, 2022
$0.000176