تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DeMon Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.001337
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۹۹ ت
Jul 16, 2024
$0.001345
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.001221
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001200
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001205
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001259
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۲۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001472
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۲۰ ت
Jun 28, 2024
$0.001497
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001493
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۱۶ ت
Jun 22, 2024
$0.001519
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۳۸ ت
Jun 19, 2024
$0.001458
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰.۰۱ ت
Jun 16, 2024
$0.001705
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۰۶ ت
Jun 13, 2024
$0.001883
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۹.۹۳ ت
Jun 10, 2024
$0.002030
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۴.۲۹ ت
Jun 07, 2024
$0.002116
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰.۵۱ ت
Jun 04, 2024
$0.002211
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۰.۸۵ ت
Jun 01, 2024
$0.002052
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۴.۵۶ ت
May 29, 2024
$0.005730
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۹.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.005403
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۹.۲۲ ت
May 23, 2024
$0.005380
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۱.۹۵ ت
May 20, 2024
$0.005252
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۷.۹۱ ت
May 17, 2024
$0.005431
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۷.۰۳ ت
May 14, 2024
$0.005352
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۶.۲۹ ت
May 11, 2024
$0.005324
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۵.۱۸ ت
May 08, 2024
$0.005936
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۰.۰۸ ت
May 05, 2024
$0.005893
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۵.۵۲ ت
May 02, 2024
$0.004945
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۴.۹۶ ت
Apr 29, 2024
$0.005832
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۴.۲۴ ت
Apr 26, 2024
$0.006030
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۹.۶۶ ت
Apr 23, 2024
$0.005961
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۷.۹۷ ت
Apr 20, 2024
$0.005681
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۶.۳۲ ت
Apr 17, 2024
$0.005653
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۰.۳۲ ت
Apr 14, 2024
$0.005468
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۸.۵۱ ت
Apr 11, 2024
$0.007362
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۰.۷۹ ت
Apr 08, 2024
$0.007995
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۰.۸۸ ت
Apr 05, 2024
$0.007878
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۸.۳۷ ت
Apr 02, 2024
$0.009806
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۷۴.۷۲ ت
Mar 30, 2024
$0.010879
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۹.۰۶ ت
Mar 27, 2024
$0.010382
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۵.۴۴ ت
Mar 24, 2024
$0.010730
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۵.۱۱ ت
Mar 21, 2024
$0.011828
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۹.۰۵ ت
Mar 18, 2024
$0.010095
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۰.۳۷ ت
Mar 15, 2024
$0.011659
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۹.۵۴ ت
Mar 12, 2024
$0.013238
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۲.۸۲ ت
Mar 09, 2024
$0.011759
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۰.۲۵ ت
Mar 06, 2024
$0.010232
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۶.۷۱ ت
Mar 03, 2024
$0.010403
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۹۶.۹۷ ت
Feb 29, 2024
$0.011930
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۷.۶۶ ت
Feb 26, 2024
$0.011468
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۷.۹۴ ت
Feb 23, 2024
$0.010424