تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DEFIT از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۲۰.۴۴ ت
Jul 19, 2024
$0.187035
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۲.۵۴ ت
Jul 15, 2024
$0.184316
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۹۳.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.170177
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۸۵.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.171362
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۹۵.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.186455
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۲۹.۹۱ ت
Jun 29, 2024
$0.183314
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۴۰.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.176943
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۹۶.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$0.193419
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۶۳.۸۲ ت
Jun 17, 2024
$0.203859
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۴۹۸.۶۴ ت
Jun 13, 2024
$0.211933
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۸۴۲.۵۳ ت
Jun 09, 2024
$0.217333
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۷۳۳.۰۱ ت
Jun 05, 2024
$0.235261
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۲۰۲.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.241173
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۰۶۴.۵۲ ت
May 28, 2024
$0.243642
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۸۴۲.۰۷ ت
May 24, 2024
$0.237764
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۷۹.۳۱ ت
May 20, 2024
$0.211787
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۸۵.۹۰ ت
May 16, 2024
$0.195513
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۸.۷۱ ت
May 12, 2024
$0.188574
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۲۶.۳۹ ت
May 08, 2024
$0.200385
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۴۹۳.۶۰ ت
May 04, 2024
$0.202479
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۸۷۴.۵۵ ت
Apr 30, 2024
$0.209175
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۳۱۴.۶۶ ت
Apr 26, 2024
$0.208965
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۹۸.۹۳ ت
Apr 22, 2024
$0.193014
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۲.۳۱ ت
Apr 18, 2024
$0.177430
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۰۲۲.۲۲ ت
Apr 14, 2024
$0.172872
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۲۸۷.۹۴ ت
Apr 10, 2024
$0.220032
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۱۹۲.۵۸ ت
Apr 06, 2024
$0.203311
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۵۱۱.۸۰ ت
Apr 02, 2024
$0.214275
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۶۴۹.۰۹ ت
Mar 29, 2024
$0.253227
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۹.۶۰ ت
Mar 25, 2024
$0.249616
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۰۸۵.۹۸ ت
Mar 21, 2024
$0.278722
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۳۷۲.۷۴ ت
Mar 17, 2024
$0.257151
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۰۷۰.۱۳ ت
Mar 13, 2024
$0.285951
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۹۶۴.۲۴ ت
Mar 09, 2024
$0.283837
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۶۰۲.۶۳ ت
Mar 05, 2024
$0.275244
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۸۰۱.۰۱ ت
Mar 01, 2024
$0.250017
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۵۸۷.۰۷ ت
Feb 26, 2024
$0.236925
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۹۷۷.۵۰ ت
Feb 22, 2024
$0.227787
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۵۵۰.۲۴ ت
Feb 18, 2024
$0.241977
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۳۸۶.۸۷ ت
Feb 14, 2024
$0.206454
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۰۱۶.۰۲ ت
Feb 10, 2024
$0.200785
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۳۹۱.۳۷ ت
Feb 06, 2024
$0.187771
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۹,۵۸۵.۰۸ ت
Feb 02, 2024
$0.164560
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۷۰۳.۳۳ ت
Jan 29, 2024
$0.135370
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۷,۱۱۶.۸۸ ت
Jan 25, 2024
$0.128180
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶,۶۲۰.۱۶ ت
Jan 21, 2024
$0.123029
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷,۰۲۷.۵۲ ت
Jan 17, 2024
$0.131601
۲۳ دی ۱۴۰۲
۶,۶۹۰.۵۷ ت
Jan 13, 2024
$0.127518
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶,۰۶۸.۹۷ ت
Jan 09, 2024
$0.117962
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶,۳۲۵.۶۱ ت
Jan 05, 2024
$0.122678

افزودن تراکنش

DEFIT

DEFIT

  • DEFIT
  • IRT
  • USD