تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Denarius از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۳۷۲۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000009
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۰۶۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۷۹۷۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۶۲۷۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۲۷۵۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000009
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۶۶۹۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۱۱۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۷۰۳۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۳۷۸۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000009
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۴۵۷۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۷۱۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000009
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۲۹۷۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000010
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۳۳۳۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000010
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۶۸۲۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000010
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۸۲۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000009
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۶۹۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۸۶۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۴۰۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۱۳۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۸۹۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۳۹۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۵۹۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۸۳۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۲۹۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۵۶۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۹۳۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۳۳۹۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۶۵۶۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۲۶۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۳۵۲۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۴۳۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۰۴۷۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۲۷۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۳۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۵۴۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۴۷۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۲۴۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۴۳۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۱۶۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۱۸۶۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۵۳۷۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۱۱۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۷۰۵۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۷۹۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۹۹۹۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۳۷۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۸۲۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۸۸۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۶۰۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۳۹۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000007