تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Degen Raffles از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000098
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000098
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000098
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000098
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000098
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000100
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000097
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000097
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000099
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000100
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000108
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000108
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000108
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000109
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000107
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000103
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000103
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000107
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000107
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000105
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000101
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000101
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000101
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000099
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000099
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000099
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000099
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000101
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000100
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000099
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000098
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000098
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000098
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000098
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000098
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000102
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000103
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000103
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000103
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000107
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000109
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000109
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000109
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000108
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000112
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000111
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000111
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000111
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000111
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000111