تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Defispot از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۵۵.۵۵ ت
Jul 21, 2024
$0.009657
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶۱.۸۲ ت
Jul 21, 2024
$0.009792
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶۲.۸۲ ت
Jul 21, 2024
$0.009812
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۶۵.۵۹ ت
Jul 20, 2024
$0.009847
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۶۹.۳۷ ت
Jul 20, 2024
$0.009923
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۲۴.۶۶ ت
Jul 20, 2024
$0.009176
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۲۴.۷۰ ت
Jul 20, 2024
$0.009177
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸۳.۶۷ ت
Jul 19, 2024
$0.008407
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸۲.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.008343
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹۶.۷۷ ت
Jul 19, 2024
$0.008587
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹۸.۷۷ ت
Jul 19, 2024
$0.008621
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۸.۰۴ ت
Jul 18, 2024
$0.008273
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۹.۲۳ ت
Jul 18, 2024
$0.008292
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۸۰.۴۶ ت
Jul 18, 2024
$0.008297
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۸۰.۳۵ ت
Jul 18, 2024
$0.008300
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۰.۲۳ ت
Jul 17, 2024
$0.008297
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۹.۹۹ ت
Jul 17, 2024
$0.008297
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۱.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.008310
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۲.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.008319
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸۸.۱۲ ت
Jul 16, 2024
$0.008415
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸۸.۰۵ ت
Jul 16, 2024
$0.008411
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸۶.۶۲ ت
Jul 16, 2024
$0.008420
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۹۰.۲۲ ت
Jul 16, 2024
$0.008458
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹۵.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.008519
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹۵.۸۶ ت
Jul 15, 2024
$0.008504
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸۹.۹۷ ت
Jul 15, 2024
$0.008416
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹۲.۹۸ ت
Jul 15, 2024
$0.008427
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹۴.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.008419
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸۹.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$0.008380
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸۲.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.008319
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸۵.۲۳ ت
Jul 14, 2024
$0.008351
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۰۵.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.008691
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.008786
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۲.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.008805
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۵.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.008817
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱۶.۶۴ ت
Jul 12, 2024
$0.008831
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱۵.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.008769
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱۵.۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.008770
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱۵.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.008774
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۵.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.008959
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴۳.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.009278
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴۸.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.009320
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴۸.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.009339
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵۷.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.009482
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۶۰.۷۳ ت
Jul 10, 2024
$0.009489
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵۱.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.009395
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵۳.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.009379
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۶۳.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.009513
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷۹.۳۲ ت
Jul 09, 2024
$0.009778
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷۴.۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.009620

افزودن تراکنش

Defispot

SPOT

  • SPOT
  • IRT
  • USD