تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DeFine از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۶۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000684
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000705
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000792
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000771
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۷۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000693
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000731
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۲۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000864
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۹۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000880
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۷۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000921
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۳۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000916
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۳۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000960
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۷۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000979
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۴۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000989
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۵۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000962
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۶۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000977
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۸۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000999
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۷۳ ت
May 29, 2024
$0.001091
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۹۱ ت
May 26, 2024
$0.001029
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۶۰ ت
May 23, 2024
$0.001019
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۲۱ ت
May 20, 2024
$0.001064
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۰۳ ت
May 17, 2024
$0.001059
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۵۴ ت
May 14, 2024
$0.001089
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۳۸ ت
May 11, 2024
$0.001132
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲.۳۹ ت
May 08, 2024
$0.001176
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۲۴ ت
May 05, 2024
$0.001100
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۸۳ ت
May 02, 2024
$0.001146
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۳۶ ت
Apr 29, 2024
$0.001139
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۸۰ ت
Apr 26, 2024
$0.001252
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۷۰ ت
Apr 23, 2024
$0.001280
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۱۸ ت
Apr 20, 2024
$0.001310
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۳۷ ت
Apr 17, 2024
$0.001132
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۱.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.001178
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۳.۵۸ ت
Apr 11, 2024
$0.001439
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۰.۹۳ ت
Apr 08, 2024
$0.001579
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۷.۹۸ ت
Apr 05, 2024
$0.001511
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۵.۹۱ ت
Apr 02, 2024
$0.001521
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۳۸ ت
Mar 30, 2024
$0.001360
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۷.۴۰ ت
Mar 27, 2024
$0.001419
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۶.۲۳ ت
Mar 24, 2024
$0.001390
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$0.001360
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۹.۸۴ ت
Mar 18, 2024
$0.001489
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۳.۶۷ ت
Mar 15, 2024
$0.001559
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۶.۰۴ ت
Mar 12, 2024
$0.001610
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۳.۰۲ ت
Mar 09, 2024
$0.001723
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹۹.۰۹ ت
Mar 06, 2024
$0.001661
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۷.۹۴ ت
Mar 03, 2024
$0.001821
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۴.۱۴ ت
Feb 29, 2024
$0.001611
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۵.۴۴ ت
Feb 26, 2024
$0.001490
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰.۳۳ ت
Feb 23, 2024
$0.001749
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۷۸ ت
Feb 20, 2024
$0.001150