تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DECENTRACARD از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲۲۲.۸۰ ت
Jul 25, 2024
$0.003793
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۱۴.۷۶ ت
Jul 24, 2024
$0.003693
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۰۰ ت
Jul 24, 2024
$0.003791
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۲۳.۷۰ ت
Jul 23, 2024
$0.003829
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۳۷.۳۷ ت
Jul 23, 2024
$0.004089
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۴۵.۸۲ ت
Jul 22, 2024
$0.004241
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۶۷.۱۰ ت
Jul 22, 2024
$0.004648
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷۰.۷۴ ت
Jul 21, 2024
$0.004706
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷۰.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$0.004715
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷.۶۹ ت
Jul 20, 2024
$0.004491
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰.۱۸ ت
Jul 20, 2024
$0.004375
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲.۴۶ ت
Jul 19, 2024
$0.004534
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷۰.۵۰ ت
Jul 19, 2024
$0.004675
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷۴.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.004751
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷۴.۹۹ ت
Jul 18, 2024
$0.004751
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷۲.۶۹ ت
Jul 17, 2024
$0.004713
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷۲.۴۹ ت
Jul 17, 2024
$0.004695
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.004945
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸۰.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.004847
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۳۸ ت
Jul 15, 2024
$0.004311
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰.۹۲ ت
Jul 15, 2024
$0.004291
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶.۵۴ ت
Jul 14, 2024
$0.004222
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.004211
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۷.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.004090
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.004100
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$0.004060
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵.۱۸ ت
Jul 12, 2024
$0.004340
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.004279
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.004269
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵۲.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.004268
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۰.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.004070
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۳۱ ت
Jul 09, 2024
$0.004140
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۳.۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.004079
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴۱.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.004049
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۴۷ ت
Jul 08, 2024
$0.003919
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۱.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.004019
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۷.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.004090
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴۰.۹۳ ت
Jul 06, 2024
$0.003970
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۹۵ ت
Jul 06, 2024
$0.003920
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۰۷ ت
Jul 05, 2024
$0.003795
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹.۵۷ ت
Jul 05, 2024
$0.003870
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.004166
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷۲.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.004405
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸۲.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.004585
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸۸.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.004675
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۶۷ ت
Jul 02, 2024
$0.004777
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱۷.۹۰ ت
Jul 02, 2024
$0.005123
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۲.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.005362
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.005271
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲۸.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.005270

افزودن تراکنش

DECENTRACARD

DCARD

  • DCARD
  • IRT
  • USD