تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cyclone Protocol از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۲,۸۷۸.۶۶ ت
Jul 23, 2024
$18.48
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۰,۶۷۱.۹۳ ت
Jul 19, 2024
$17.46
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۷۷,۸۹۰.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$15.00
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵۴,۷۷۹.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$14.54
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷۰,۸۳۴.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$14.36
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۵۳,۴۰۷.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$15.46
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۸۴,۰۶۱.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$16.06
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴۱,۲۹۸.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$15.36
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۳,۴۰۳.۹۳ ت
Jun 21, 2024
$17.21
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۸۹,۹۹۵.۹۷ ت
Jun 17, 2024
$18.57
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۴۵,۸۶۶.۸۱ ت
Jun 13, 2024
$19.42
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۹۷,۲۶۱.۹۴ ت
Jun 09, 2024
$20.26
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۹,۵۶۵.۸۳ ت
Jun 05, 2024
$23.11
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۵۹,۳۱۱.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$21.38
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۱۸,۱۴۱.۷۰ ت
May 28, 2024
$21.10
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۱۴,۲۰۲.۲۰ ت
May 24, 2024
$19.13
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۸۳,۹۶۳.۸۹ ت
May 20, 2024
$18.24
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۹,۵۶۱.۵۰ ت
May 16, 2024
$18.37
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۰۴,۷۰۶.۶۷ ت
May 12, 2024
$18.16
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۲,۵۶۴.۷۱ ت
May 08, 2024
$19.71
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۶۴,۵۷۳.۳۶ ت
May 04, 2024
$20.49
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۱۷,۹۵۶.۸۱ ت
Apr 30, 2024
$21.41
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۵۷,۸۱۷.۲۲ ت
Apr 26, 2024
$22.87
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۳۸,۹۴۲.۱۶ ت
Apr 22, 2024
$22.04
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۱۸,۵۱۲.۰۵ ت
Apr 18, 2024
$19.65
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۸۵,۱۱۰.۴۱ ت
Apr 14, 2024
$18.47
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۶۳,۴۴۵.۷۷ ت
Apr 10, 2024
$28.69
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۸۶,۶۴۱.۴۶ ت
Apr 06, 2024
$25.99
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۶۰,۴۵۵.۹۱ ت
Apr 02, 2024
$26.33
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۳۰,۲۱۸.۷۴ ت
Mar 29, 2024
$29.61
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۶۴,۲۸۳.۵۹ ت
Mar 25, 2024
$28.57
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۵۱,۹۰۷.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$28.57
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۳۴,۴۲۷.۲۰ ت
Mar 17, 2024
$29.01
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۵۱,۲۶۳.۳۶ ت
Mar 13, 2024
$37.71
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۱۶,۵۸۱.۰۷ ت
Mar 09, 2024
$27.04
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۴۸,۹۸۱.۹۲ ت
Mar 05, 2024
$25.67
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۲۶,۲۲۹.۷۳ ت
Mar 01, 2024
$25.78
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۵۱,۴۴۸.۸۰ ت
Feb 26, 2024
$25.30
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۵۶,۴۳۵.۹۸ ت
Feb 22, 2024
$23.80
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۷۵,۵۳۳.۲۵ ت
Feb 18, 2024
$22.77
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۰۸۴,۴۱۵.۱۹ ت
Feb 14, 2024
$19.66
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۰۳۴,۶۵۴.۷۰ ت
Feb 10, 2024
$18.85
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۹۶۶,۴۱۲.۳۹ ت
Feb 06, 2024
$17.46
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۰۳۱,۶۸۵.۷۳ ت
Feb 02, 2024
$17.71
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۰۴۳,۲۰۷.۵۹ ت
Jan 29, 2024
$18.33
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۲۸,۶۶۶.۹۰ ت
Jan 25, 2024
$16.72
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۸۳,۴۰۶.۸۰ ت
Jan 21, 2024
$18.27
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۰۷۶,۴۹۸.۶۵ ت
Jan 17, 2024
$20.15
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹۹۱,۹۵۰.۷۶ ت
Jan 13, 2024
$18.90
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۸۴,۰۹۹.۴۴ ت
Jan 09, 2024
$19.12

افزودن تراکنش

Cyclone Protocol

CYC

  • CYC
  • IRT
  • USD