تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CumInu از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000195
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000181
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000171
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000196
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000287
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000293
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000238
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000279
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000320
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۳۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000309
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۷۹ ت
Jun 16, 2024
$0.000354
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000359
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۸۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000318
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۰۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000341
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۴۶ ت
Jun 04, 2024
$0.000346
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۳۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000329
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۸۳ ت
May 29, 2024
$0.000408
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۶.۷۶ ت
May 26, 2024
$0.000467
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۶.۵۹ ت
May 23, 2024
$0.000462
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.000464
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۸۰ ت
May 17, 2024
$0.000406
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۱۸ ت
May 14, 2024
$0.000374
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴.۹۴ ت
May 11, 2024
$0.000407
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۲۱ ت
May 08, 2024
$0.000328
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۵۷ ت
May 05, 2024
$0.000320
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۹۳ ت
May 02, 2024
$0.000306
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۰۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000346
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۸۵ ت
Apr 26, 2024
$0.000358
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۳۲ ت
Apr 23, 2024
$0.000356
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۶۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000354
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۳۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000335
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۶۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000311
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۶۷ ت
Apr 11, 2024
$0.000364
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵.۷۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000403
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۸۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000429
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۱۳ ت
Apr 02, 2024
$0.000462
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۱۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000501
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸.۷۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000466
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۵۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000556
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۶۳ ت
Mar 21, 2024
$0.001005
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۳۷ ت
Mar 18, 2024
$0.000967
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۵۹ ت
Mar 15, 2024
$0.000975
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۷۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000734
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۷۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000698
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۲.۱۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000539
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۶.۰۹ ت
Mar 03, 2024
$0.000440
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۰۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000326
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۹۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000295
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۶۲ ت
Feb 23, 2024
$0.000324
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۲۴ ت
Feb 20, 2024
$0.000359