تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Crystal از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۹۲,۹۹۵.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$94.55
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۲۷,۹۳۲.۰۷ ت
Jul 13, 2024
$94.55
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۶۱,۶۸۶.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$94.55
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۹۹,۰۳۲.۲۱ ت
Jul 12, 2024
$88.42
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۸۳,۵۵۸.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$88.42
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۹۴,۹۲۰.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$88.42
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۲۴,۹۸۴.۴۹ ت
Jul 10, 2024
$88.42
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۱۳,۷۹۸.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$88.42
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۳۸,۶۹۰.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$88.42
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۶۷,۷۸۱.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$88.42
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۰,۵۵۸.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$88.42
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۶۲,۵۳۳.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$94.64
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۸۸,۰۴۰.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$94.64
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۰۶,۹۷۵.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$94.16
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۵۷,۲۸۲.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$91.56
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۶۴,۳۸۵.۱۱ ت
Jul 06, 2024
$91.56
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۵۶,۱۹۴.۳۹ ت
Jul 05, 2024
$96.16
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۲۷,۶۶۵.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$99.00
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۱۳,۵۵۷.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$99.00
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۹,۰۶۷.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$104.12
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۱۷,۵۶۱.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$104.12
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۰۹,۰۴۰.۴۷ ت
Jul 03, 2024
$107.19
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۹۸,۶۱۶.۸۵ ت
Jul 02, 2024
$106.62
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۱۶,۴۷۶.۴۵ ت
Jul 02, 2024
$106.62
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۰۴,۴۲۷.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$106.62
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۰۹,۱۷۲.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$106.62
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۳۷,۱۶۱.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$106.62
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۹۰,۶۷۳.۳۲ ت
Jun 30, 2024
$106.62
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۵۱,۰۶۲.۳۲ ت
Jun 29, 2024
$106.62
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۳۱,۸۶۹.۹۱ ت
Jun 29, 2024
$106.62
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۴۰,۶۲۶.۳۷ ت
Jun 28, 2024
$107.94
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۹۰,۲۹۳.۸۷ ت
Jun 28, 2024
$105.41
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۹۱,۸۷۵.۰۳ ت
Jun 27, 2024
$105.41
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۱,۶۱۸.۸۱ ت
Jun 27, 2024
$105.41
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۶۴,۳۳۴.۵۲ ت
Jun 26, 2024
$106.95
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۹۵,۰۱۵.۵۴ ت
Jun 26, 2024
$107.67
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۱,۴۶۸.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$105.38
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۵۶,۶۱۵.۹۶ ت
Jun 25, 2024
$105.38
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۴۶,۲۵۶.۰۲ ت
Jun 24, 2024
$105.52
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۵۶,۱۳۹.۰۷ ت
Jun 24, 2024
$111.71
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۶۶,۳۱۶.۴۰ ت
Jun 23, 2024
$111.71
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۱۷,۶۶۲.۴۶ ت
Jun 23, 2024
$111.71
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۵۰,۹۷۲.۴۰ ت
Jun 22, 2024
$112.05
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۵۰,۲۴۴.۰۴ ت
Jun 22, 2024
$112.05
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۷۸,۷۸۷.۳۲ ت
Jun 21, 2024
$110.71
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۷۴,۴۵۷.۳۹ ت
Jun 21, 2024
$112.29
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۵۹,۶۸۸.۵۱ ت
Jun 20, 2024
$112.73
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۵۷,۹۴۱.۰۶ ت
Jun 20, 2024
$112.73
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۷۱,۸۶۴.۲۷ ت
Jun 19, 2024
$112.73
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۹۷,۷۴۴.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$109.71