تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Crypto Trump از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴.۷۷ ت
Jul 23, 2024
$0.000082
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴.۶۹ ت
Jul 22, 2024
$0.000081
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴.۷۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000081
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴.۵۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000077
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000077
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000077
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000077
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000077
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000077
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000077
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000077
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000076
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000080
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000080
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000082
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000082
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000081
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000079
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000079
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000079
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000079
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000076
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000077
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000077
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000077
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000077
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000077
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000077
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000077
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000077
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000064
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000063
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000058
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000058
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000058
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000058
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000066
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000066
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000066
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000065
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000065
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000065
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000065
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000066
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000066
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000066

افزودن تراکنش

Crypto Trump

CRUMP

  • CRUMP
  • IRT
  • USD