تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cryptopolis از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000107
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000106
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000098
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000151
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000182
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000204
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000502
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000546
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۷۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000602
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۷۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000569
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۳۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000688
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۱۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000697
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۸۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000776
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۱۵ ت
Jun 07, 2024
$0.000802
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۳۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000920
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000891
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۲۳ ت
May 29, 2024
$0.000997
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۴۳ ت
May 26, 2024
$0.001195
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۱۳ ت
May 23, 2024
$0.001220
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴.۲۷ ت
May 20, 2024
$0.001250
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۰۲ ت
May 17, 2024
$0.001145
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۸۶ ت
May 14, 2024
$0.001213
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷.۱۸ ت
May 11, 2024
$0.001259
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۲۱ ت
May 08, 2024
$0.001336
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۴۸ ت
May 05, 2024
$0.001382
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۹۷ ت
May 02, 2024
$0.001423
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶.۰۹ ت
Apr 29, 2024
$0.001578
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۹۰ ت
Apr 26, 2024
$0.001662
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۹.۷۸ ت
Apr 23, 2024
$0.001679
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۵۷ ت
Apr 20, 2024
$0.001572
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۲۱ ت
Apr 17, 2024
$0.001730
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۳.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.001774
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۷.۶۹ ت
Apr 11, 2024
$0.001964
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۴ ت
Apr 08, 2024
$0.001916
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۵.۵۳ ت
Apr 05, 2024
$0.001935
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۹۷ ت
Apr 02, 2024
$0.001950
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۱.۴۱ ت
Mar 30, 2024
$0.002118
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۴.۷۳ ت
Mar 27, 2024
$0.002188
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۰.۳۸ ت
Mar 24, 2024
$0.002263
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲.۶۷ ت
Mar 21, 2024
$0.002164
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۱.۴۷ ت
Mar 18, 2024
$0.002676
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۷.۳۲ ت
Mar 15, 2024
$0.002952
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۲.۲۷ ت
Mar 12, 2024
$0.003056
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۴.۲۲ ت
Mar 09, 2024
$0.002747
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۹.۱۵ ت
Mar 06, 2024
$0.002333
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۶.۵۸ ت
Mar 03, 2024
$0.002472
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۳.۹۱ ت
Feb 29, 2024
$0.002463
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۴.۶۳ ت
Feb 26, 2024
$0.002347
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۳.۰۵ ت
Feb 23, 2024
$0.002319
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹.۷۰ ت
Feb 20, 2024
$0.002125