تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cryptomeda از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000340
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000304
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000312
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000336
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000350
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000392
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۹۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000358
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۸۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000351
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۰۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000338
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۹۹ ت
Jun 16, 2024
$0.000358
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۸۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000354
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۵۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000381
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۶۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000402
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۳۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000378
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۲۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000377
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۶۳ ت
May 29, 2024
$0.000387
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۱۶ ت
May 26, 2024
$0.000387
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۵۳ ت
May 23, 2024
$0.000392
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۷۶ ت
May 20, 2024
$0.000349
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۷۶ ت
May 17, 2024
$0.000371
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۸۱ ت
May 14, 2024
$0.000368
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۱۶ ت
May 11, 2024
$0.000361
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۹۴ ت
May 08, 2024
$0.000340
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۱۱ ت
May 05, 2024
$0.000345
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۶۸ ت
May 02, 2024
$0.000334
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۰۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000592
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۲۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000647
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۹۱ ت
Apr 23, 2024
$0.000610
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۶۷ ت
Apr 20, 2024
$0.000476
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۳۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000486
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۱۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000491
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۹۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000568
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۱۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000581
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۴۲ ت
Apr 05, 2024
$0.000592
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۰.۱۱ ت
Apr 02, 2024
$0.000636
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۰۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000628
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۶.۵۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000755
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۰.۶۰ ت
Mar 24, 2024
$0.000654
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۱۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000639
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۰۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000614
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۹.۴۵ ت
Mar 15, 2024
$0.000656
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۲۳ ت
Mar 12, 2024
$0.000708
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۷۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000832
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۳۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000710
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۵۳ ت
Mar 03, 2024
$0.000700
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۶۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000730
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۷۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000745
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۴.۸۲ ت
Feb 23, 2024
$0.000781
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۵.۸۱ ت
Feb 20, 2024
$0.000813
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۸.۵۳ ت
Feb 17, 2024
$0.000691