تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Crow از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۱۸۷۹۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000015
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۱۵۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000015
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۴۳۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000015
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۲۹۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000015
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۷۳۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000015
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۰۸۸۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000015
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۵۷۱۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000015
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۱۹۲۹۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000015
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۱۰۹۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000015
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۲۲۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000015
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۰۹۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000015
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۳۱۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000015
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۶۸۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000015
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۷۴۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000015
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۲۴۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000015
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۱۷۵۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000015
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۰۷۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000015
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۷۵۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000015
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۷۹۴۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000015
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۱۸۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000015
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۹۵۹۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۰۲۲۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۰۶۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۴۸۶۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۱۳۶۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000015
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۱۷۰۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000015
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۱۸۰۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000015
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۶۰۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000015
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۳۲۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000015
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۳۷۲۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000015
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۵۵۵۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000015
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۰۴۱۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000015
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۷۲۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000015
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۷۰۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000015
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۱۴۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000015
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۵۱۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000015
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۹۴۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000015
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۱۹۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000015
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۸۵۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000015
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۱۶۴۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000015
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۷۸۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000015
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۵۹۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000015
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۸۳۸۱۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000015
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۸۴۷۴۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000015
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۸۳۱۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000015
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۹۳۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000015
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000016
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000016
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000019
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000019