تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Crosschain IOTX از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۷.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.036395
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۳۵.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.036216
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۹۲.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.037857
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۹.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.039996
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۱۵.۳۹ ت
Jul 01, 2024
$0.038967
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۴.۶۸ ت
Jun 28, 2024
$0.040516
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۱.۱۷ ت
Jun 25, 2024
$0.040335
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۹۲.۰۸ ت
Jun 22, 2024
$0.043675
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۸۳.۹۸ ت
Jun 19, 2024
$0.043678
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲,۸۲۲.۸۷ ت
Jun 16, 2024
$0.048141
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۷۷.۴۲ ت
Jun 13, 2024
$0.052182
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۴۲.۳۰ ت
Jun 10, 2024
$0.053211
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۸۷.۰۹ ت
Jun 07, 2024
$0.062779
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۹۸.۸۰ ت
Jun 04, 2024
$0.059291
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۰۱.۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.057760
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۳۹.۵۹ ت
May 29, 2024
$0.053773
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۶۷.۸۲ ت
May 26, 2024
$0.051858
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۶۱.۲۶ ت
May 23, 2024
$0.051530
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۳۹.۱۶ ت
May 20, 2024
$0.047800
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۸۱.۹۹ ت
May 17, 2024
$0.049241
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۵۱.۹۰ ت
May 14, 2024
$0.048149
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۰۴.۷۸ ت
May 11, 2024
$0.049035
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۹۳.۶۲ ت
May 08, 2024
$0.053543
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۰۰.۱۰ ت
May 05, 2024
$0.057283
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۶۱.۸۴ ت
May 02, 2024
$0.052794
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۳۸.۴۲ ت
Apr 29, 2024
$0.058136
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۳۷.۹۰ ت
Apr 26, 2024
$0.061803
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۶۹.۲۷ ت
Apr 23, 2024
$0.063788
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۱۹.۴۲ ت
Apr 20, 2024
$0.054410
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۵۸.۱۸ ت
Apr 17, 2024
$0.053457
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۲۷.۰۹ ت
Apr 14, 2024
$0.047841
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵,۱۰۸.۸۰ ت
Apr 11, 2024
$0.078607
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۰۲۷.۵۴ ت
Apr 08, 2024
$0.078692
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴,۹۴۳.۶۶ ت
Apr 05, 2024
$0.076239
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۹۴.۲۴ ت
Apr 02, 2024
$0.071271
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴,۸۰۶.۵۲ ت
Mar 30, 2024
$0.077498
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۶۱۷.۹۹ ت
Mar 27, 2024
$0.075025
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴,۵۳۰.۰۵ ت
Mar 24, 2024
$0.073048
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۶۳.۴۵ ت
Mar 21, 2024
$0.069549
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴,۳۹۵.۶۶ ت
Mar 18, 2024
$0.072860
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴,۷۶۰.۴۴ ت
Mar 15, 2024
$0.079252
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۴۳.۳۸ ت
Mar 12, 2024
$0.081213
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۷۵۰.۲۲ ت
Mar 09, 2024
$0.062746
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۸۷.۵۱ ت
Mar 06, 2024
$0.056800
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۷۷۴.۹۲ ت
Mar 03, 2024
$0.063680
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۱۴.۹۷ ت
Feb 29, 2024
$0.056745
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۵۵.۹۵ ت
Feb 26, 2024
$0.058519
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۰۷.۰۴ ت
Feb 23, 2024
$0.057654
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۲۶.۶۵ ت
Feb 20, 2024
$0.064389
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۲۴.۸۲ ت
Feb 17, 2024
$0.047109