تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cris Hensan از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000231
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000240
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000244
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000238
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000247
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000248
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000242
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000237
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000248
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000248
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000244
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000241
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000245
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000242
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000243
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000257
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000252
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000258
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۲۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000259
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000261
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۶۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000233
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000229
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000231
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000236
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000269
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000277
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000263
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۶۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000265
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000276
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000275
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000279
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000287
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000314
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000286
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000279
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000278
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000280
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000274
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000288
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000276
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000294
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000276
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000315
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000315
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000326
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000342
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۴۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000329
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000288
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000289
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۱۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000310