تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CREW INU از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

0%
$0.000005
۰.۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۳ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $5,117
عرضه کل 1,000,000,000 CREW
ارزش بازار رقیق شده $5,117
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۷۲۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000005
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۹۱۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000005
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۱۰۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000005
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۴۵۷۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000005
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۳۶۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000005
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۴۲۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۰۲۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۹۴۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۱۱۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000005
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۰۳۳۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000005
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۱۱۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000005
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۷۴۴۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000005
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۵۴۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۸۵۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000006
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۲۷۶۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000006
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۴۵۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000006
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۴۰۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000005
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۸۰۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۸۴۵۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۱۴۳۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000006
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۶۴۶۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000006
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۱۱۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000007
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۵۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000007
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۱۳۱۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000006
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۰۵۷۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000006
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۰۸۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000006
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۳۰۴۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000006
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۲۶۱۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000006
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۷۵۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000006
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۶۴۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000006
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۷۷۶۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۷۰۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000006
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۷۴۸۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000006
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۳۰۷۱ ت
Jun 27, 2024
$0.000006
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۹۸۹۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000006
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۳۸۲۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000006
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۳۴۹۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000006
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۸۱۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000006
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۸۱۶۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000006
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۶۶۰۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000006
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۱۴۶۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000006
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۷۶۶۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۴۳۷۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۰۷۹۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000006
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۴۷۲۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000006
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۱۳۶۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000006
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۵۹۸۵۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000006
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۵۹۷۵۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000006
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۵۲۴۴۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000005
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۵۲۶۹۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000005