تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Continuum World از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000287
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000268
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000266
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000249
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000289
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000310
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000317
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000305
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000321
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۶۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000315
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۱۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000326
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۸۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000335
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۲۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000342
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۲۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000362
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۷۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000351
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۶۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000351
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۹۷ ت
May 29, 2024
$0.000359
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۸۴ ت
May 26, 2024
$0.000346
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۰۵ ت
May 23, 2024
$0.000348
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۴۰ ت
May 20, 2024
$0.000292
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۷۲ ت
May 17, 2024
$0.000302
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۴۹ ت
May 14, 2024
$0.000295
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۲۴ ت
May 11, 2024
$0.000314
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۵۴ ت
May 08, 2024
$0.000317
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۶۲ ت
May 05, 2024
$0.000321
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۰۲ ت
May 02, 2024
$0.000307
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۱۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000331
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۳۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000366
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴.۲۳ ت
Apr 23, 2024
$0.000370
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷.۶۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000415
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۱۷ ت
Apr 17, 2024
$0.000408
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۸.۳۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000407
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۷۶ ت
Apr 11, 2024
$0.000457
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۷۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000497
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۵۵ ت
Apr 05, 2024
$0.000517
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۸۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000552
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۰۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000580
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۵۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000560
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۱۷ ت
Mar 24, 2024
$0.000583
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۰۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000571
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۴۷ ت
Mar 18, 2024
$0.000587
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۸۲ ت
Mar 15, 2024
$0.000713
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۶.۰۶ ت
Mar 12, 2024
$0.000772
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۵.۴۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000760
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۳۳ ت
Mar 06, 2024
$0.000693
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۳۱ ت
Mar 03, 2024
$0.000612
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۰۳ ت
Feb 29, 2024
$0.000599
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۸۰ ت
Feb 26, 2024
$0.000554
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۷۴ ت
Feb 23, 2024
$0.000553
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۴۳ ت
Feb 20, 2024
$0.000611