تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت کانکتوم از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۶۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001840
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.001720
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.001644
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.001676
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.001962
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰.۸۱ ت
Jun 25, 2024
$0.001808
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۵۹ ت
Jun 21, 2024
$0.001456
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۵.۹۶ ت
Jun 17, 2024
$0.001635
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۰۸ ت
Jun 13, 2024
$0.001730
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۸.۶۲ ت
Jun 09, 2024
$0.001499
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۸.۶۵ ت
Jun 05, 2024
$0.001861
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰.۷۶ ت
Jun 01, 2024
$0.001880
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۱.۵۵ ت
May 28, 2024
$0.002625
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۳.۶۵ ت
May 24, 2024
$0.003498
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹.۴۸ ت
May 20, 2024
$0.002180
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹.۲۹ ت
May 16, 2024
$0.002200
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۰.۲۷ ت
May 12, 2024
$0.002964
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۸.۶۵ ت
May 08, 2024
$0.003229
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۳.۶۸ ت
May 04, 2024
$0.004273
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۸.۱۲ ت
Apr 30, 2024
$0.004193
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۷.۱۱ ت
Apr 26, 2024
$0.005447
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۶.۰۶ ت
Apr 22, 2024
$0.007293
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۶.۷۲ ت
Apr 18, 2024
$0.008001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۷.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.008009
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۸.۷۳ ت
Apr 10, 2024
$0.004754
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۰.۴۱ ت
Apr 06, 2024
$0.007249
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۹.۲۲ ت
Apr 02, 2024
$0.009502
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۹.۱۰ ت
Mar 29, 2024
$0.007105
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۲.۴۷ ت
Mar 25, 2024
$0.008949
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۴.۶۳ ت
Mar 21, 2024
$0.007253
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۲.۰۸ ت
Mar 17, 2024
$0.006558
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۹.۵۶ ت
Mar 13, 2024
$0.010211
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۴۲.۱۵ ت
Mar 09, 2024
$0.009071
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۸.۷۲ ت
Mar 05, 2024
$0.005284
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۵.۳۹ ت
Mar 01, 2024
$0.006003
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۵.۷۹ ت
Feb 26, 2024
$0.006553
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۷.۱۴ ت
Feb 22, 2024
$0.002582
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۸.۲۵ ت
Feb 18, 2024
$0.001397
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷۹.۵۵ ت
Feb 14, 2024
$0.001442
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۰.۱۱ ت
Feb 10, 2024
$0.001095
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۹.۸۸ ت
Feb 06, 2024
$0.001262
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶۱.۵۰ ت
Feb 02, 2024
$0.001056
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۹.۵۱ ت
Jan 29, 2024
$0.000870
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۹.۵۸ ت
Jan 25, 2024
$0.000893
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۹.۳۱ ت
Jan 21, 2024
$0.001102
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۹.۷۹ ت
Jan 17, 2024
$0.001119
۲۳ دی ۱۴۰۲
۷۵.۴۳ ت
Jan 13, 2024
$0.001437
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷۲.۰۷ ت
Jan 09, 2024
$0.001401
۱۵ دی ۱۴۰۲
۷۹.۶۵ ت
Jan 05, 2024
$0.001544
۱۱ دی ۱۴۰۲
۷۹.۴۲ ت
Jan 01, 2024
$0.001551