تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Commune AI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۱۱.۸۹ ت
Jul 19, 2024
$0.280228
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۹۷.۴۰ ت
Jul 18, 2024
$0.287192
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۴۴۹.۸۱ ت
Jul 18, 2024
$0.284239
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۱۵۹.۹۹ ت
Jul 17, 2024
$0.296629
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۱۰۵.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.277552
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۶۵۳.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.304252
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۳۹۷.۳۸ ت
Jul 16, 2024
$0.317426
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۶۷۸.۷۱ ت
Jul 15, 2024
$0.320356
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۵۱۵.۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.316508
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۹۴۴.۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.290175
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۴۷۲.۹۶ ت
Jul 14, 2024
$0.317934
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۶۴۰.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.320854
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۷۱۶.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.320134
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۸۴.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.348238
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۲۰۹.۲۰ ت
Jul 12, 2024
$0.343711
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۸۵۹.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.321714
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۶۱۱.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.316929
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۲۷۷.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.292385
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۴۶۸.۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.279289
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۰۳۴.۵۴ ت
Jul 09, 2024
$0.287524
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۵۱۲.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.293952
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۷۵۶.۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.297335
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۴۶۸.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.291978
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۹۶۰.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.282206
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۴۸۵.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.288520
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۴۰۷.۰۸ ت
Jul 06, 2024
$0.303301
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۴۳۲.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.292127
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۴۹۳.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.266291
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۸۵۹.۴۹ ت
Jul 05, 2024
$0.288554
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۴۶۳.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.315192
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۲۰۰.۶۹ ت
Jul 04, 2024
$0.327157
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۲۱۱.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.344142
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۸۴۴.۴۵ ت
Jul 03, 2024
$0.321868
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۵۸۱.۵۷ ت
Jul 02, 2024
$0.300252
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۷۰۸.۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.333713
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۹۹۸.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.371302
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۶۱۰.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.364767
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۹۷۸.۹۸ ت
Jun 30, 2024
$0.353087
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۳۶۰.۲۲ ت
Jun 30, 2024
$0.361745
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۳۷۲.۹۶ ت
Jun 29, 2024
$0.364140
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۶۵۹.۰۳ ت
Jun 29, 2024
$0.369880
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۵۶۸.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.350590
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۱۱۷.۰۲ ت
Jun 28, 2024
$0.359208
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۱۰.۱۶ ت
Jun 27, 2024
$0.391484
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۹۹.۳۰ ت
Jun 27, 2024
$0.397230
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۹۱۳.۸۰ ت
Jun 26, 2024
$0.362574
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۷۹۴.۵۱ ت
Jun 26, 2024
$0.377886
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۴۳۶.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.384628
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۴۷۴.۷۵ ت
Jun 25, 2024
$0.366844
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۶۰۰.۶۳ ت
Jun 24, 2024
$0.255377