تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CoFiX از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

0.97%
$0.006727
۳۹۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۸۱ تومان
معاملات روزانه $14,234
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 COFI
ارزش بازار رقیق شده $0
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۱.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.007003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۷.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.006393
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷۲.۷۹ ت
Jul 03, 2024
$0.007668
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷۹.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.007822
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴۲.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.007223
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۵.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$0.006647
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۹.۷۱ ت
Jun 17, 2024
$0.008855
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۳.۱۳ ت
Jun 13, 2024
$0.009887
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۵.۸۸ ت
Jun 09, 2024
$0.011099
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۱.۹۰ ت
Jun 05, 2024
$0.011510
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۰.۶۶ ت
Jun 01, 2024
$0.012407
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۴.۳۴ ت
May 28, 2024
$0.012028
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۷.۶۱ ت
May 24, 2024
$0.012154
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵۹.۷۱ ت
May 20, 2024
$0.011107
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۸.۹۱ ت
May 16, 2024
$0.011045
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۱.۵۸ ت
May 12, 2024
$0.012357
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱۳.۵۵ ت
May 08, 2024
$0.011599
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۰.۴۸ ت
May 04, 2024
$0.011676
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱۸.۶۵ ت
Apr 30, 2024
$0.011676
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹۳.۱۳ ت
Apr 26, 2024
$0.014017
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۵.۵۰ ت
Apr 22, 2024
$0.013412
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۷۴.۷۷ ت
Apr 18, 2024
$0.011549
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۲۷.۳۱ ت
Apr 14, 2024
$0.013334
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۵.۲۵ ت
Apr 10, 2024
$0.014556
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۷.۳۴ ت
Apr 06, 2024
$0.015216
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۲.۵۸ ت
Apr 02, 2024
$0.017168
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۴.۸۸ ت
Mar 29, 2024
$0.019011
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۱۱.۲۵ ت
Mar 25, 2024
$0.022860
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۵.۲۶ ت
Mar 21, 2024
$0.013951
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۶.۷۳ ت
Mar 17, 2024
$0.016840
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۶.۸۳ ت
Mar 13, 2024
$0.013180
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۷.۱۰ ت
Mar 09, 2024
$0.012667
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۰۹.۰۳ ت
Mar 05, 2024
$0.015070
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۲۳.۶۸ ت
Mar 01, 2024
$0.013913
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۷۲.۹۷ ت
Feb 26, 2024
$0.018710
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۷۴.۵۹ ت
Feb 22, 2024
$0.022372
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۷۴.۹۷ ت
Feb 18, 2024
$0.022768
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۹۲.۹۷ ت
Feb 14, 2024
$0.025255
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۱۵.۳۸ ت
Feb 10, 2024
$0.031265
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۸۰.۳۱ ت
Feb 06, 2024
$0.030363
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۲۰.۶۱ ت
Feb 02, 2024
$0.031256
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۸۹.۵۵ ت
Jan 29, 2024
$0.033205
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۶۸.۰۶ ت
Jan 25, 2024
$0.031844
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۲۱.۱۰ ت
Jan 21, 2024
$0.033843
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۷۸۸.۶۹ ت
Jan 17, 2024
$0.033496
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۷۱۹.۷۶ ت
Jan 13, 2024
$0.032777
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۶۸۷.۵۳ ت
Jan 09, 2024
$0.032800
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۷۰۴.۶۴ ت
Jan 05, 2024
$0.033059
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱,۵۷۴.۰۷ ت
Jan 01, 2024
$0.030748
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۶۳۳.۴۸ ت
Dec 28, 2023
$0.032283