تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Clipper از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۴۳.۳۸ ت
Jul 23, 2024
$0.007638
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۵۴.۴۷ ت
Jul 22, 2024
$0.006116
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۷۰.۱۷ ت
Jul 22, 2024
$0.006442
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۹.۱۲ ت
Jul 21, 2024
$0.006590
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰.۹۴ ت
Jul 21, 2024
$0.006466
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷۲.۴۷ ت
Jul 20, 2024
$0.006491
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۳۲ ت
Jul 20, 2024
$0.006389
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶۸.۵۸ ت
Jul 19, 2024
$0.006368
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰.۹۴ ت
Jul 19, 2024
$0.006411
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.006395
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹.۸۴ ت
Jul 18, 2024
$0.006390
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.006774
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۲.۱۱ ت
Jul 17, 2024
$0.006412
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷۲.۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.006421
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴۴.۹۳ ت
Jul 16, 2024
$0.007676
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷۵.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.006431
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷۵.۵۳ ت
Jul 15, 2024
$0.006422
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷۵.۷۷ ت
Jul 14, 2024
$0.006435
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷۱.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.006399
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.006381
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۶.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.006607
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۴.۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.006702
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۰.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.006646
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۷.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.006618
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹.۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.006625
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹۶.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.006717
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.006773
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰۱.۵۸ ت
Jul 09, 2024
$0.006778
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۸.۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.006688
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰۴.۴۸ ت
Jul 08, 2024
$0.006773
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰۸.۷۶ ت
Jul 08, 2024
$0.006832
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹۷.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.006607
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲۰.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.006940
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲۶.۴۶ ت
Jul 06, 2024
$0.007027
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱۵.۵۸ ت
Jul 06, 2024
$0.006964
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۴.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.007008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳.۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.006996
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۰.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$0.006972
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۲.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.007000
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۳۱.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.006993
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۴.۹۰ ت
Jul 03, 2024
$0.007216
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲۹.۷۰ ت
Jul 02, 2024
$0.006943
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۱۷.۶۶ ت
Jul 02, 2024
$0.006730
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۹.۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.006604
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.006321
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۷.۹۹ ت
Jun 30, 2024
$0.006554
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۲.۰۰ ت
Jun 30, 2024
$0.006503
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹.۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.006332
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷۵.۳۱ ت
Jun 29, 2024
$0.006126
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰۷.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.006630

افزودن تراکنش

Clipper

SAIL

  • SAIL
  • IRT
  • USD