تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Charli3 از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۵۱.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.094949
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۵۴.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.085721
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۳۱.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.081427
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۷۳.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.091877
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۴۱.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.081325
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۲.۱۶ ت
Jun 28, 2024
$0.085789
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۱۱.۳۹ ت
Jun 25, 2024
$0.086695
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۸۰.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.082242
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۶۹.۴۹ ت
Jun 19, 2024
$0.082224
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵,۴۷۰.۰۵ ت
Jun 16, 2024
$0.093287
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۲۵.۸۰ ت
Jun 13, 2024
$0.105567
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۹۷.۲۲ ت
Jun 10, 2024
$0.099863
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۸۶.۱۰ ت
Jun 07, 2024
$0.101924
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۱۶.۵۹ ت
Jun 04, 2024
$0.098568
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۰۳.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.095159
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵,۷۳۴.۵۷ ت
May 29, 2024
$0.098218
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵,۵۹۹.۵۸ ت
May 26, 2024
$0.097844
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۷۴.۴۰ ت
May 23, 2024
$0.103964
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۱۱۸.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.103004
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۲۹.۴۸ ت
May 17, 2024
$0.103018
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۸۰.۰۲ ت
May 14, 2024
$0.102650
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۶۸.۳۷ ت
May 11, 2024
$0.099031
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۴۹.۷۷ ت
May 08, 2024
$0.101600
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۵۶۸.۴۶ ت
May 05, 2024
$0.107501
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۵۵۲.۹۵ ت
May 02, 2024
$0.106062
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۱۶۰.۵۱ ت
Apr 29, 2024
$0.101216
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۴۲.۰۴ ت
Apr 26, 2024
$0.104242
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۰۳۱.۹۹ ت
Apr 23, 2024
$0.122887
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۸۲.۴۵ ت
Apr 20, 2024
$0.116992
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶,۹۲۵.۴۳ ت
Apr 17, 2024
$0.104046
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۷۶۹.۵۴ ت
Apr 14, 2024
$0.097341
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸,۸۲۰.۸۸ ت
Apr 11, 2024
$0.135723
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۵۷۳.۸۳ ت
Apr 08, 2024
$0.165504
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۶۸۱.۸۲ ت
Apr 05, 2024
$0.164731
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۵۲۵.۳۳ ت
Apr 02, 2024
$0.182851
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۲۳۷.۷۴ ت
Mar 30, 2024
$0.197317
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۹۴۵.۹۵ ت
Mar 27, 2024
$0.177831
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۲۸۰.۵۸ ت
Mar 24, 2024
$0.165778
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹,۷۹۴.۷۱ ت
Mar 21, 2024
$0.159780
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۸۲۱.۳۲ ت
Mar 18, 2024
$0.179368
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۸۳۵.۶۰ ت
Mar 15, 2024
$0.180392
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۰۴۱.۷۷ ت
Mar 12, 2024
$0.185146
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹,۶۸۰.۱۷ ت
Mar 09, 2024
$0.161963
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹,۳۰۰.۸۴ ت
Mar 06, 2024
$0.155952
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۵۱۸.۷۱ ت
Mar 03, 2024
$0.177444
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹,۰۳۷.۱۲ ت
Feb 29, 2024
$0.154697
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹,۲۱۵.۰۰ ت
Feb 26, 2024
$0.160687
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸,۷۲۸.۹۳ ت
Feb 23, 2024
$0.152179
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۸,۹۸۳.۰۴ ت
Feb 20, 2024
$0.159490
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۸,۶۶۴.۱۲ ت
Feb 17, 2024
$0.155474