تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Carrot از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

4.97%
$0.061182
۳,۵۵۴ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۶۲ تومان
معاملات روزانه $14,353
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 CRT
ارزش بازار رقیق شده $0
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۹.۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.058914
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۳۴.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.055026
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۹۰.۵۵ ت
Jul 03, 2024
$0.056615
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۷۰.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.059917
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۵.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.056396
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۳.۰۴ ت
Jun 21, 2024
$0.057255
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۴۸.۶۴ ت
Jun 17, 2024
$0.057059
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۵۶۱.۳۰ ت
Jun 13, 2024
$0.060386
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۹۲.۶۸ ت
Jun 09, 2024
$0.062491
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۳۸.۳۰ ت
Jun 05, 2024
$0.062327
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۸۱.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.065913
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۰۵.۱۱ ت
May 28, 2024
$0.065916
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۶۱.۸۶ ت
May 24, 2024
$0.066335
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۰۳.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.067404
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۹۵.۴۰ ت
May 16, 2024
$0.062903
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۰۵.۶۸ ت
May 12, 2024
$0.064219
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۳۸.۳۲ ت
May 08, 2024
$0.065649
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۸۴.۶۷ ت
May 04, 2024
$0.067819
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۰۵.۸۶ ت
Apr 30, 2024
$0.063459
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۲۶۶.۲۷ ت
Apr 26, 2024
$0.066956
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۰۹.۲۷ ت
Apr 22, 2024
$0.070613
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۱۹.۲۶ ت
Apr 18, 2024
$0.065879
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۴۸.۶۰ ت
Apr 14, 2024
$0.063968
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۷۵۱.۵۹ ت
Apr 10, 2024
$0.073174
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۶۳۸.۷۶ ت
Apr 06, 2024
$0.071488
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۷۲۷.۱۵ ت
Apr 02, 2024
$0.074965
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۳۷.۴۸ ت
Mar 29, 2024
$0.071805
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۱۸.۹۵ ت
Mar 25, 2024
$0.071581
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۱۶۹.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.084321
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۲۴۳.۹۷ ت
Mar 17, 2024
$0.087719
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۹۵۲.۶۲ ت
Mar 13, 2024
$0.082964
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۵۴.۶۹ ت
Mar 09, 2024
$0.081226
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴,۷۱۶.۰۹ ت
Mar 05, 2024
$0.078185
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۸۲.۷۷ ت
Mar 01, 2024
$0.079100
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۱۰۱.۴۹ ت
Feb 26, 2024
$0.071520
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۶۹.۹۲ ت
Feb 22, 2024
$0.071437
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۲۲۶.۳۵ ت
Feb 18, 2024
$0.075473
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۱۶۷.۹۰ ت
Feb 14, 2024
$0.075567
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴,۱۳۱.۰۵ ت
Feb 10, 2024
$0.075295
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴,۲۳۵.۶۴ ت
Feb 06, 2024
$0.076537
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴,۷۰۱.۳۵ ت
Feb 02, 2024
$0.080714
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۴۷۱.۵۱ ت
Jan 29, 2024
$0.078577
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۱۵۸.۱۸ ت
Jan 25, 2024
$0.074891
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴,۱۰۹.۶۵ ت
Jan 21, 2024
$0.076374
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴,۰۸۰.۰۲ ت
Jan 17, 2024
$0.076404
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴,۲۵۸.۳۰ ت
Jan 13, 2024
$0.081160
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴,۱۱۵.۲۸ ت
Jan 09, 2024
$0.079988
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴,۲۴۶.۰۰ ت
Jan 05, 2024
$0.082346
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳,۷۱۱.۷۶ ت
Jan 01, 2024
$0.072506
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳,۷۲۲.۰۹ ت
Dec 28, 2023
$0.073562