تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Camp از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۱۷۴۸۲۰ ت
Jul 23, 2024
$0.000003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۴۱۱۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۴۷۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۴۹۵۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۱۲۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۴۳۷۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000003
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۳۰۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۳۸۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000003
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۷۷۹۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000003
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۵۳۰۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۶۳۳۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000003
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۳۵۲۹۳ ت
Jun 09, 2024
$0.000002
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۷۶۹۴ ت
Jun 05, 2024
$0.000002
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۸۸۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000002
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۵۹۲۵ ت
May 28, 2024
$0.000002
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۴۷۲۲۰ ت
May 24, 2024
$0.000002
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۵۰۲۴۳ ت
May 20, 2024
$0.000002
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۴۸۶۹۱ ت
May 16, 2024
$0.000002
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۵۳۸۴۵ ت
May 12, 2024
$0.000002
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۵۵۶۶۷ ت
May 08, 2024
$0.000002
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۵۶۲۰۱ ت
May 04, 2024
$0.000002
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۵۵۶۷۵ ت
Apr 30, 2024
$0.000002
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۵۸۶۲۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000002
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۱۸۸۴۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000001
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۱۷۴۰۸ ت
Apr 18, 2024
$0.000001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۲۲۱۱۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000003
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۶۲۹۰۱ ت
Apr 10, 2024
$0.000004
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۷۰۰۱۳ ت
Apr 06, 2024
$0.000005
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۹۱۱۵۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000003
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۷۰۶۹۹ ت
Mar 29, 2024
$0.000004
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۷۰۳۹۵ ت
Mar 25, 2024
$0.000004
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۱۲۱۷۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000005
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۷۳۲۹۰ ت
Mar 17, 2024
$0.000002
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۲۹۶۷۳۴ ت
Mar 13, 2024
$0.000004
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۴۳۲۲۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000005
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۴۶۱۴۹ ت
Mar 05, 2024
$0.000005
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۳۹۳۷۳ ت
Mar 01, 2024
$0.000005
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۲۵۸۰۶۰ ت
Feb 26, 2024
$0.000004
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۴۰۱۳۴ ت
Feb 22, 2024
$0.000005
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۳۹۴۷۲ ت
Feb 18, 2024
$0.000002
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۳۷۴۱۳ ت
Feb 14, 2024
$0.000002
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۳۶۶۸۴ ت
Feb 10, 2024
$0.000002
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۳۷۶۲۵ ت
Feb 06, 2024
$0.000002
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۹۰۸۵۷ ت
Feb 02, 2024
$0.000001
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۴۱۶۸۷ ت
Jan 29, 2024
$0.000002
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۲۴۸۸۰ ت
Jan 25, 2024
$0.000002
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۰۷۵۴۴ ت
Jan 21, 2024
$0.000001
۲۷ دی ۱۴۰۲
۰.۱۲۳۸۶۶ ت
Jan 17, 2024
$0.000002
۲۳ دی ۱۴۰۲
۰.۱۲۹۰۵۱ ت
Jan 13, 2024
$0.000002
۱۹ دی ۱۴۰۲
۰.۱۲۸۲۱۵ ت
Jan 09, 2024
$0.000002

افزودن تراکنش

Camp

CAMP

  • CAMP
  • IRT
  • USD