تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت burek obema از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000117
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000117
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000114
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000110
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000122
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000122
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000121
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000115
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000115
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000121
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000120
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000129
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000137
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000139
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000146
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000148
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000140
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000143
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000146
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000137
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000125
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000114
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000160
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000189
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000176
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000178
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000172
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000185
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۷۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000222
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000292
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000234
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000178
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000190
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000172
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000174
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000178
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000187
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000174
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000176
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000185
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000192
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000184
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000173
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۸ ت
Jun 24, 2024
$0.000170
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000187
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۱ ت
Jun 23, 2024
$0.000192
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000192
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000191
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000190