تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت 4-Way Mirror Money از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۷۷۳,۶۸۸.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$307.22
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۶۱۲,۸۴۵.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$303.88
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۵۸,۳۷۸.۳۵ ت
Jul 13, 2024
$218.22
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۷۰,۸۲۴.۲۸ ت
Jul 10, 2024
$211.49
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۵۳,۳۱۲.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$248.38
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۳۸۴,۷۱۵.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$265.35
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۱۰۹,۵۴۳.۷۹ ت
Jul 01, 2024
$292.15
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۰۴,۹۰۹.۱۷ ت
Jun 28, 2024
$268.06
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۰۰,۲۳۸.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$377.05
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۴۳۰,۹۳۷.۹۱ ت
Jun 22, 2024
$411.65
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۵,۰۰۶,۹۴۱.۳۷ ت
Jun 19, 2024
$422.25
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۵۸۸,۶۳۶.۴۲ ت
Jun 16, 2024
$487.55
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۴۹۲,۴۷۵.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$567.91
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۸۵۸,۶۳۶.۹۹ ت
Jun 10, 2024
$573.36
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۷۲۳,۴۶۷.۴۶ ت
Jun 07, 2024
$642.30
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۱۰۲,۳۹۶.۹۲ ت
Jun 04, 2024
$628.74
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۸۵۴,۱۲۲.۸۷ ت
Jun 01, 2024
$456.01
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۴۲۵,۶۰۹.۱۸ ت
May 29, 2024
$606.74
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۰۹۰,۳۵۰.۷۱ ت
May 26, 2024
$700.51
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۳۷۵,۳۷۷.۱۲ ت
May 23, 2024
$739.32
۱۷ مهر ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Oct 09, 2021
$0.00000000008
۱۴ مهر ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Oct 06, 2021
$0.00000000009
۱۱ مهر ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Oct 03, 2021
$0.00000000008
۰۸ مهر ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 30, 2021
$0.00000000007
۰۵ مهر ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Sep 27, 2021
$0.00000000007
۰۲ مهر ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 24, 2021
$0.00000000007
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 21, 2021
$0.00000000007
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 18, 2021
$0.00000000008
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 15, 2021
$0.00000000008
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 12, 2021
$0.00000000008
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 09, 2021
$0.00000000008
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 06, 2021
$0.0000000001
۱۲ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Sep 03, 2021
$0.0000000001
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۱۴ ت
Aug 31, 2021
$0.0000000005
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
۰.۰۰۰۰۶۳ ت
Aug 28, 2021
$0.000000002
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
۰ ت
Aug 25, 2021
$0