تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bright Union از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۹.۶۷ ت
Jun 16, 2024
$0.008862
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۲.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.008862
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۳.۳۶ ت
Jun 10, 2024
$0.008862
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۳.۴۳ ت
Jun 07, 2024
$0.009763
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۸.۰۱ ت
Jun 04, 2024
$0.009964
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۲.۵۲ ت
Jun 01, 2024
$0.010061
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۰.۲۵ ت
May 29, 2024
$0.010280
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۳.۰۶ ت
May 26, 2024
$0.009664
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۳.۲۰ ت
May 23, 2024
$0.010496
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۵.۴۶ ت
May 20, 2024
$0.009015
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۳.۹۹ ت
May 17, 2024
$0.008952
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۹.۸۱ ت
May 14, 2024
$0.007932
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۴.۵۵ ت
May 11, 2024
$0.008070
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۶.۴۵ ت
May 08, 2024
$0.008070
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۳.۱۲ ت
May 05, 2024
$0.008070
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۶.۴۰ ت
May 02, 2024
$0.008034
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۹.۴۸ ت
Apr 29, 2024
$0.008370
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۸.۵۱ ت
Apr 26, 2024
$0.007980
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۱.۵۱ ت
Apr 23, 2024
$0.008590
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۷.۹۴ ت
Apr 20, 2024
$0.009740
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۳.۴۶ ت
Apr 17, 2024
$0.010418
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۲۸.۳۰ ت
Apr 14, 2024
$0.014786
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۹.۴۴ ت
Apr 11, 2024
$0.014916
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۲۹.۱۱ ت
Apr 08, 2024
$0.014542
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۱۱.۲۴ ت
Apr 05, 2024
$0.014052
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۷۹.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$0.015533
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۰.۶۶ ت
Mar 30, 2024
$0.015973
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۵۱ ت
Mar 27, 2024
$0.016449
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۶.۵۳ ت
Mar 24, 2024
$0.015585
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۵۱.۳۹ ت
Mar 21, 2024
$0.017151
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۱.۹۰ ت
Mar 18, 2024
$0.018264
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۵.۳۴ ت
Mar 15, 2024
$0.020399
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۷۳.۶۷ ت
Mar 12, 2024
$0.021356
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۰۳.۶۹ ت
Mar 09, 2024
$0.021812
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۹.۶۲ ت
Mar 06, 2024
$0.020617
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۹۶.۷۸ ت
Mar 03, 2024
$0.020189
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۲.۰۹ ت
Feb 29, 2024
$0.020919
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۸.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.017234
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۹.۲۹ ت
Feb 23, 2024
$0.015503
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۳.۶۱ ت
Feb 20, 2024
$0.013202
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷۴۷.۷۴ ت
Feb 17, 2024
$0.013418
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۹۱.۴۵ ت
Feb 14, 2024
$0.012536
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۷۱۲.۳۳ ت
Feb 11, 2024
$0.012945
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۳۲.۴۵ ت
Feb 08, 2024
$0.011403
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۶۲۲.۳۲ ت
Feb 05, 2024
$0.011251
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶۷۷.۱۸ ت
Feb 02, 2024
$0.011626
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۶۵۳.۳۳ ت
Jan 30, 2024
$0.011344
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۲۴.۵۹ ت
Jan 27, 2024
$0.011277
۰۴ بهمن ۱۴۰۲
۶۸۸.۰۹ ت
Jan 24, 2024
$0.012370
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۸۰.۷۰ ت
Jan 21, 2024
$0.012650