تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Book of Whales از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲.۳۹ ت
Jul 22, 2024
$0.000213
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲.۲۸ ت
Jul 22, 2024
$0.000213
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000213
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000213
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000226
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۹۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000226
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000218
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000211
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000226
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000226
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000226
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000226
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000226
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000210
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000210
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000210
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000212
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000206
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000206
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000282
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000282
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000282
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000282
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000280
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000279
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000297
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000297
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000290
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000315
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000327
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000308
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000224
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۹۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000476
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000445
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000182
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000182
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000182
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000182
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000214
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000214
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000214
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000214
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000214
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000224
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000204
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000204
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000214
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000214
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000214
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000214

افزودن تراکنش

Book of Whales

BOWE

  • BOWE
  • IRT
  • USD