تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bonk of America از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000311
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000321
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000339
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000323
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000314
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000334
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000331
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000338
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000360
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000358
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000359
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000358
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000357
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000356
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000353
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000302
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000292
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000339
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000349
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000338
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000314
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۵۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000363
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000438
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000458
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000511
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000476
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۴۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000443
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۳۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000456
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000434
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000414
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000390
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000356
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000356
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000382
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000399
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۲۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000409
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000381
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000376
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000383
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000388
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۷۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000405
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000394
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۸ ت
Jun 24, 2024
$0.000382
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000389
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000393
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000383
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000383
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000391
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000402
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000412