تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BOBO از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۳۹۷۸۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000011
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۳۷۵۷۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000011
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۵۴۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000011
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۵۱۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000011
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۴۴۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000011
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۵۳۳۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000011
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۵۰۷۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000011
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۷۰۶۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000011
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۶۹۸۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000011
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۰۸۴۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000010
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۴۳۹۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000010
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۶۰۵۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000010
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۵۲۹۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000010
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۲۳۲۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000010
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۲۲۴۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000010
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۶۰۱۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000010
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۹۶۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000010
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۹۳۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000010
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۷۶۱۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000010
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۸۶۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000010
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۲۳۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000010
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۱۰۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000010
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۶۱۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۹۱۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۰۲۴۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۱۵۳۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000009
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۴۴۷۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000009
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۸۳۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000009
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۹۴۶۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000009
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۰۱۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۰۹۷۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۷۱۰۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000010
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۹۴۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000010
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۹۴۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000010
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۸۲۵۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000010
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۸۴۵۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000010
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۷۰۹۷۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000010
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۷۲۷۸۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000010
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۷۱۵۶۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000010
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۷۲۰۴۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000010
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۷۳۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000010
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۲۶۹۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000010
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۸۷۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000010
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۶۸۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000010
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۹۹۵۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000010
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۰۱۵۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000010
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۲۰۷۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000009
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۵۶۷۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۱۰۵۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۹۹۱۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000009