تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Blue Whale از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000018
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000018
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000019
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۸ ت
Jul 20, 2024
$0.000020
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000018
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000019
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000019
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000018
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000019
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000019
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000019
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000019
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000019
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000018
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000017
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000017
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000017
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000017
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000017
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000018
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000023
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000023
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000023
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000021
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000021
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000022
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000020
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000020
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000018
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000018
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000020
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000023
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000023
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000025
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000025
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000025
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000025
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000025
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000024
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000024
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000025
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000024
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000026
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000027
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000025
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000024

افزودن تراکنش

Blue Whale

WHALE

  • WHALE
  • IRT
  • USD