تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Blox Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۰۱.۴۸ ت
Jul 22, 2024
$0.001766
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.001386
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.001395
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001391
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.001368
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.001916
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۶۷ ت
Jul 04, 2024
$0.002003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$0.002341
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۲۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001757
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۴۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001753
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۵۱ ت
Jun 22, 2024
$0.001558
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۷.۰۵ ت
Jun 19, 2024
$0.001638
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۷.۰۹ ت
Jun 16, 2024
$0.003020
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۶.۶۴ ت
Jun 13, 2024
$0.003334
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲.۱۵ ت
Jun 10, 2024
$0.003592
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۹.۸۸ ت
Jun 07, 2024
$0.003743
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۶.۰۹ ت
Jun 04, 2024
$0.003153
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۳.۶۷ ت
Jun 01, 2024
$0.003628
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۴۴ ت
May 29, 2024
$0.003552
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۴.۹۲ ت
May 26, 2024
$0.004104
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۷.۴۴ ت
May 23, 2024
$0.004827
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۹.۸۹ ت
May 20, 2024
$0.004712
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۵.۲۴ ت
May 17, 2024
$0.004873
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۴.۴۵ ت
May 14, 2024
$0.004802
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۹.۱۳ ت
May 11, 2024
$0.004555
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۷.۲۹ ت
May 08, 2024
$0.004182
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۳.۰۹ ت
May 05, 2024
$0.003814
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۷.۵۳ ت
May 02, 2024
$0.003197
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۹.۱۷ ت
Apr 29, 2024
$0.003436
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۶.۴۲ ت
Apr 26, 2024
$0.003553
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۱.۱۷ ت
Apr 23, 2024
$0.003842
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۳.۵۹ ت
Apr 20, 2024
$0.003361
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۳.۸۹ ت
Apr 17, 2024
$0.003363
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۵.۵۵ ت
Apr 14, 2024
$0.003099
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۳.۰۲ ت
Apr 11, 2024
$0.004508
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۶.۱۶ ت
Apr 08, 2024
$0.004635
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۸.۰۳ ت
Apr 05, 2024
$0.005058
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۷.۵۰ ت
Apr 02, 2024
$0.005986
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۹.۶۱ ت
Mar 30, 2024
$0.005959
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۴.۷۷ ت
Mar 27, 2024
$0.004788
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۴.۶۴ ت
Mar 24, 2024
$0.007653
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۹.۴۷ ت
Mar 21, 2024
$0.007006
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۱.۲۹ ت
Mar 18, 2024
$0.005325
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۴۴.۳۳ ت
Mar 15, 2024
$0.009062
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۱.۱۴ ت
Mar 12, 2024
$0.005217
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۹.۱۲ ت
Mar 09, 2024
$0.004168
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۹.۳۲ ت
Mar 06, 2024
$0.004683
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۴۵.۵۶ ت
Mar 03, 2024
$0.010890
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۷.۴۳ ت
Feb 29, 2024
$0.009028
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۱.۱۹ ت
Feb 26, 2024
$0.008216

افزودن تراکنش

Blox Token

BLOX

  • BLOX
  • IRT
  • USD