تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت blockbank از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000276
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000695
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000456
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000739
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.001046
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۹۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000844
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000503
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.001844
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۵۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000364
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۲۵ ت
Jun 16, 2024
$0.001198
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.002255
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۴۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000870
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۶۱ ت
Jun 07, 2024
$0.002002
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۵۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000822
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۸۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000932
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۲۶ ت
May 29, 2024
$0.001083
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۸۶ ت
May 26, 2024
$0.000713
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۴۳ ت
May 23, 2024
$0.001312
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۰۸ ت
May 20, 2024
$0.000977
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۲۵ ت
May 17, 2024
$0.001217
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۴۶ ت
May 14, 2024
$0.001392
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹.۱۶ ت
May 11, 2024
$0.001944
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۸.۳۰ ت
May 08, 2024
$0.001760
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶.۹۰ ت
May 05, 2024
$0.001586
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۷۷ ت
May 02, 2024
$0.001129
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳.۵۳ ت
Apr 29, 2024
$0.001701
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۴۵ ت
Apr 26, 2024
$0.000933
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳.۹۱ ت
Apr 23, 2024
$0.001130
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷.۹۵ ت
Apr 20, 2024
$0.001472
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۶.۴۶ ت
Apr 17, 2024
$0.003552
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸.۴۲ ت
Apr 14, 2024
$0.001702
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۲.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$0.001584
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۴ ت
Apr 08, 2024
$0.001916
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۳.۰۸ ت
Apr 05, 2024
$0.002206
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۷.۲۵ ت
Apr 02, 2024
$0.002335
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۹ ت
Mar 30, 2024
$0.001975
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۶.۳۱ ت
Mar 27, 2024
$0.001402
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۰.۸۷ ت
Mar 24, 2024
$0.003884
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹.۴۰ ت
Mar 21, 2024
$0.002274
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۶.۴۷ ت
Mar 18, 2024
$0.002262
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۵.۰۲ ت
Mar 15, 2024
$0.001914
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۴.۰۹ ت
Mar 12, 2024
$0.001577
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۸.۷۳ ت
Mar 09, 2024
$0.003157
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲.۷۸ ت
Mar 06, 2024
$0.002226
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹.۷۲ ت
Mar 03, 2024
$0.003031
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۷.۶۲ ت
Feb 29, 2024
$0.002184
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۸.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$0.002588
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴.۷۴ ت
Feb 23, 2024
$0.002523
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۴.۵۲ ت
Feb 20, 2024
$0.002210
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۰.۷۷ ت
Feb 17, 2024
$0.003064