تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Block Commerce Protocol از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.003302
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶.۹۳ ت
Jul 16, 2024
$0.003225
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۷.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.005435
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۸.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.005055
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۱.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.003493
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.002934
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲۰.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$0.006789
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱۷.۴۱ ت
Jun 28, 2024
$0.006779
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱۶.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.006800
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲۸.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.007219
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵.۷۸ ت
Jun 19, 2024
$0.006683
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۸.۳۳ ت
Jun 16, 2024
$0.006452
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۵.۵۸ ت
Jun 13, 2024
$0.006538
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۷.۶۳ ت
Jun 10, 2024
$0.006902
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۷.۱۹ ت
Jun 07, 2024
$0.007273
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۴.۸۲ ت
Jun 04, 2024
$0.007707
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۲.۰۵ ت
Jun 01, 2024
$0.007336
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۰.۱۸ ت
May 29, 2024
$0.007196
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۴.۱۰ ت
May 26, 2024
$0.007410
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۰.۸۷ ت
May 23, 2024
$0.006975
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۶.۵۳ ت
May 20, 2024
$0.006507
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۱.۳۴ ت
May 17, 2024
$0.006173
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۱.۶۰ ت
May 14, 2024
$0.006949
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۴.۳۴ ت
May 11, 2024
$0.005456
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۱.۸۸ ت
May 08, 2024
$0.005883
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۸.۰۴ ت
May 05, 2024
$0.005696
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۴.۰۶ ت
May 02, 2024
$0.006863
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۵.۶۷ ت
Apr 29, 2024
$0.006665
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۱.۴۵ ت
Apr 26, 2024
$0.006614
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۵.۱۹ ت
Apr 23, 2024
$0.006811
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۵.۵۷ ت
Apr 20, 2024
$0.006848
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۳.۸۱ ت
Apr 17, 2024
$0.006517
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۶.۹۹ ت
Apr 14, 2024
$0.007146
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۴.۳۴ ت
Apr 11, 2024
$0.007452
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۵۸.۸۷ ت
Apr 08, 2024
$0.007182
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۱.۸۴ ت
Apr 05, 2024
$0.007122
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۵۲.۴۳ ت
Apr 02, 2024
$0.007174
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۰.۸۵ ت
Mar 30, 2024
$0.007591
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۵.۷۰ ت
Mar 27, 2024
$0.007890
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۲.۴۱ ت
Mar 24, 2024
$0.007779
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۰.۸۳ ت
Mar 21, 2024
$0.008496
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۳.۸۶ ت
Mar 18, 2024
$0.008351
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۵۵.۷۹ ت
Mar 15, 2024
$0.009252
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۶.۴۲ ت
Mar 12, 2024
$0.010336
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۳۰.۶۰ ت
Mar 09, 2024
$0.008877
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۳.۳۹ ت
Mar 06, 2024
$0.008105
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۷۱.۴۳ ت
Mar 03, 2024
$0.009639
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۳.۸۴ ت
Feb 29, 2024
$0.006399
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۸.۳۴ ت
Feb 26, 2024
$0.005551
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۳.۳۱ ت
Feb 23, 2024
$0.004939