تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Arcas از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۲۵.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.086874
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۷۲.۵۰ ت
Jul 16, 2024
$0.090971
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۱۶.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.082387
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۷۴.۹۵ ت
Jul 10, 2024
$0.080980
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۴۶.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.084916
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۰۲.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.087491
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۳۸.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$0.092578
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۴۱.۸۵ ت
Jun 28, 2024
$0.088382
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۴۴.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.082338
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۶۵.۵۴ ت
Jun 22, 2024
$0.085353
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۶۷.۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.087255
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۶۶.۲۲ ت
Jun 16, 2024
$0.088105
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۰۵.۹۳ ت
Jun 13, 2024
$0.095056
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۱۹۲.۴۹ ت
Jun 10, 2024
$0.104863
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۵۵.۷۳ ت
Jun 07, 2024
$0.109912
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۴۰.۱۵ ت
Jun 04, 2024
$0.105746
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۳۴.۴۴ ت
Jun 01, 2024
$0.100773
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶,۷۹۹.۶۳ ت
May 29, 2024
$0.116459
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۳۴.۷۳ ت
May 26, 2024
$0.119426
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶,۵۵۲.۱۵ ت
May 23, 2024
$0.114017
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۸۳۹.۸۸ ت
May 20, 2024
$0.115157
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۸۹.۰۲ ت
May 17, 2024
$0.104036
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۰۳.۲۲ ت
May 14, 2024
$0.111483
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۱۸۹.۱۷ ت
May 11, 2024
$0.117321
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۴۵۶.۵۳ ت
May 08, 2024
$0.121217
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۸۰.۱۶ ت
May 05, 2024
$0.124059
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۲۷۴.۰۰ ت
May 02, 2024
$0.133918
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۲۰۵.۱۷ ت
Apr 29, 2024
$0.151240
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۱۴.۹۶ ت
Apr 26, 2024
$0.161887
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۹۵۲.۴۸ ت
Apr 23, 2024
$0.167570
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۱۴۵.۳۵ ت
Apr 20, 2024
$0.137480
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۱۸۰.۸۷ ت
Apr 17, 2024
$0.152955
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۴۲۵.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.178677
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۱۱۲.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$0.217151
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۱۲۲.۰۸ ت
Apr 08, 2024
$0.205390
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۲۵۲.۳۳ ت
Apr 05, 2024
$0.266059
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۷۹۰.۵۵ ت
Apr 02, 2024
$0.297988
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۳۲۴.۲۲ ت
Mar 30, 2024
$0.295454
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۶۲۷.۲۵ ت
Mar 27, 2024
$0.318870
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۰۷۳.۳۷ ت
Mar 24, 2024
$0.323691
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۰۸۵.۶۹ ت
Mar 21, 2024
$0.246092
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸,۲۶۰.۴۲ ت
Mar 18, 2024
$0.136920
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸,۸۸۳.۵۴ ت
Mar 15, 2024
$0.147893
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۳۹.۰۹ ت
Mar 12, 2024
$0.133121
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷,۶۹۹.۳۲ ت
Mar 09, 2024
$0.128821
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶,۹۴۴.۱۵ ت
Mar 06, 2024
$0.116436
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷,۸۱۴.۹۹ ت
Mar 03, 2024
$0.131834
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸,۲۰۳.۳۸ ت
Feb 29, 2024
$0.140425
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۳۹۲.۷۳ ت
Feb 26, 2024
$0.076598
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۰۱.۴۹ ت
Feb 23, 2024
$0.076735