تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BlackPearl Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000000005
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000000006
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۶۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000000004
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000000003
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۴۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000000004
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۴۱ ت
Jun 09, 2024
$0.000000004
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۴ ت
Jun 05, 2024
$0.000000003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۱۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000000003
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۰ ت
May 28, 2024
$0.000000003
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۶۱ ت
May 24, 2024
$0.000000004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۷ ت
May 20, 2024
$0.000000004
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۷۸ ت
May 16, 2024
$0.000000004
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۰۶ ت
May 12, 2024
$0.000000005
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۱۴ ت
May 08, 2024
$0.000000005
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۴۵ ت
May 04, 2024
$0.000000005
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۶۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000000005
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۳۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000000005
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۲۹ ت
Apr 22, 2024
$0.000000005
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۶ ت
Apr 18, 2024
$0.000000006
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۸۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000000007
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۲۴ ت
Apr 10, 2024
$0.000000004
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۲ ت
Apr 06, 2024
$0.000000001
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۹۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000000001
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۵ ت
Mar 29, 2024
$0.000000003
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۳ ت
Mar 25, 2024
$0.000000002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000000003
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۳۹ ت
Mar 17, 2024
$0.000000003
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۹۸ ت
Mar 13, 2024
$0.000000005
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۹۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000000005
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۳۶۲ ت
Mar 05, 2024
$0.000000006
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۳۵۵ ت
Mar 01, 2024
$0.000000006
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۴۰۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000000006
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۵۱۲ ت
Feb 22, 2024
$0.000000009
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۷۸۴ ت
Feb 18, 2024
$0.00000001
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۴۹۶ ت
Feb 14, 2024
$0.000000009
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۰۴۲ ت
Feb 10, 2024
$0.00000001
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۱۰۰ ت
Feb 06, 2024
$0.00000003
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۵۰۴ ت
Feb 02, 2024
$0.00000004
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۱۶۲ ت
Jan 29, 2024
$0.00000003
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۳۸۶ ت
Jan 25, 2024
$0.00000004
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۱۱۸ ت
Jan 21, 2024
$0.00000005
۲۷ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۷۳۷ ت
Jan 17, 2024
$0.00000006
۲۳ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۴۰۶ ت
Jan 13, 2024
$0.00000008
۱۹ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۲۷۳ ت
Jan 09, 2024
$0.00000008
۱۵ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۴۳۸ ت
Jan 05, 2024
$0.00000008