تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bible of Memes از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

3.43%
$0.0000002
۰.۰۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۷۳ تومان
معاملات روزانه $5
ارزش بازار $276,994
عرضه کل 999,999,942,616 BIBO
ارزش بازار رقیق شده $276,994
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۰۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.0000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۶۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.0000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۷۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۸۱۸ ت
Jul 12, 2024
$0.0000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۴۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.0000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۴۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.0000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۹۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۴۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.0000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۵۶۲ ت
Jul 09, 2024
$0.0000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۳۵۳ ت
Jul 09, 2024
$0.0000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۸۲۱ ت
Jul 08, 2024
$0.0000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۰۱۸ ت
Jul 08, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۶۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۳۳۵ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۸۴۷ ت
Jul 06, 2024
$0.0000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۵۶۴ ت
Jul 06, 2024
$0.0000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۷۹۹ ت
Jul 05, 2024
$0.0000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۴۸۱ ت
Jul 05, 2024
$0.0000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۸۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.0000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۲۶۱ ت
Jul 04, 2024
$0.0000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۸۲۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.0000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۵۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.0000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۷۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.0000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۶۲۵ ت
Jul 02, 2024
$0.0000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۰۰۶ ت
Jul 01, 2024
$0.0000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۵۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.0000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۵۲۲ ت
Jun 30, 2024
$0.0000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۱۸۵ ت
Jun 30, 2024
$0.0000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۲۵۵ ت
Jun 29, 2024
$0.0000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۲۷۳ ت
Jun 29, 2024
$0.0000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۴۶۵ ت
Jun 28, 2024
$0.0000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۰۸۸ ت
Jun 28, 2024
$0.0000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۰۹۸ ت
Jun 27, 2024
$0.0000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۷۹۷ ت
Jun 27, 2024
$0.0000002
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۶۹۲ ت
Jun 26, 2024
$0.0000002
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۵۶۰ ت
Jun 26, 2024
$0.0000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۶۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.0000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۴۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.0000002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۴۱۰ ت
Jun 24, 2024
$0.0000002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۳۲۰ ت
Jun 24, 2024
$0.0000002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۹۴۰ ت
Jun 23, 2024
$0.0000002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۵۱۵ ت
Jun 23, 2024
$0.0000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۶۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.0000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۰۱۹ ت
Jun 22, 2024
$0.0000002
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۷۲۴ ت
Jun 21, 2024
$0.0000002
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۹۴۲ ت
Jun 21, 2024
$0.0000002
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۸۴۲ ت
Jun 20, 2024
$0.0000002
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۸۳۸ ت
Jun 20, 2024
$0.0000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۸۷۳ ت
Jun 19, 2024
$0.0000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۵۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.0000002