تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BB Gaming از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000022
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000022
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000024
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000024
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000024
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000024
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000024
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000024
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000024
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000024
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000025
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000025
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000025
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
Jun 07, 2024
$0.000025
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000025
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000025
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
May 29, 2024
$0.000026
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
May 26, 2024
$0.000026
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۳ ت
May 23, 2024
$0.000028
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۶۱ ت
May 20, 2024
$0.000028
۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۰۵۸۲۳ ت
Apr 20, 2023
$0.000004
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۰۵۴۲۲ ت
Apr 17, 2023
$0.000004
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۰۳۷۹۳ ت
Apr 14, 2023
$0.000004
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۰۵۳۹۵ ت
Apr 11, 2023
$0.000004
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۰۵۷۴۸ ت
Apr 08, 2023
$0.000004
۱۶ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۱۴۴۰۸ ت
Apr 05, 2023
$0.000004
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۲۸۳۵۹ ت
Apr 02, 2023
$0.000004
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۳۷۷۷۵ ت
Mar 30, 2023
$0.000004
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۳۱۵۶۱ ت
Mar 27, 2023
$0.000004
۰۴ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۳۷۰۹۴ ت
Mar 24, 2023
$0.000004
۰۱ فروردین ۱۴۰۲
۰.۲۳۸۷۷۵ ت
Mar 21, 2023
$0.000004
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۲۸۶۳۲ ت
Mar 18, 2023
$0.000004
۲۴ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۱۳۳۵۶ ت
Mar 15, 2023
$0.000004
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۰۱۹۱۷ ت
Mar 12, 2023
$0.000004
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
۰.۱۹۴۶۶۹ ت
Mar 09, 2023
$0.000004
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۴۹۴۶۹ ت
Mar 06, 2023
$0.000005
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۲۵۹۳۲ ت
Mar 03, 2023
$0.000005
۰۹ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۱۶۷۱۵ ت
Feb 28, 2023
$0.000005
۰۶ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۱۱۷۴۶ ت
Feb 25, 2023
$0.000005
۰۳ اسفند ۱۴۰۱
۰.۲۱۰۶۸۴ ت
Feb 22, 2023
$0.000005
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۰.۲۴۴۶۰۳ ت
Feb 19, 2023
$0.000005
۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۰.۲۴۵۰۱۳ ت
Feb 16, 2023
$0.000005
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۰.۲۳۹۶۹۰ ت
Feb 13, 2023
$0.000005
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
۰.۱۷۸۴۵۵ ت
Feb 10, 2023
$0.000004
۱۸ بهمن ۱۴۰۱
۰.۱۷۴۰۲۴ ت
Feb 07, 2023
$0.000004
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
۰.۲۴۱۶۲۹ ت
Feb 04, 2023
$0.000005
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
۰.۲۳۹۶۳۸ ت
Feb 01, 2023
$0.000005
۰۹ بهمن ۱۴۰۱
۰.۲۴۴۴۶۶ ت
Jan 29, 2023
$0.000005
۰۶ بهمن ۱۴۰۱
۰.۲۱۲۲۰۷ ت
Jan 26, 2023
$0.000005
۰۳ بهمن ۱۴۰۱
۰.۱۷۲۸۳۶ ت
Jan 23, 2023
$0.000004