تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت batcat از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000176
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000167
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000163
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000172
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000173
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000182
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000183
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000182
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000188
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000181
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000183
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000187
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000184
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000185
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000185
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000179
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000178
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000179
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000178
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000163
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000163
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000162
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000159
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000159
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000159
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000181
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000182
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000182
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000186
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000195
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000180
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000180
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000177
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000169
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000166
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000161
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000164
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000147
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000154
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000164
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000159
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000169
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000155
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000183
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000194
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000202
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000204
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000208
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000207
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000202