تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Basetama از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۴۵ ت
Jul 19, 2024
$0.002409
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۳۹ ت
Jul 19, 2024
$0.002409
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۲۴ ت
Jul 18, 2024
$0.002409
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۳۶ ت
Jul 18, 2024
$0.002425
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۳۰ ت
Jul 17, 2024
$0.002425
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۷۴ ت
Jul 17, 2024
$0.002425
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۷۲ ت
Jul 16, 2024
$0.002425
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۸۹ ت
Jul 16, 2024
$0.002396
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$0.002242
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.002242
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.002150
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۹۳ ت
Jul 14, 2024
$0.002150
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.002150
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.002150
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.002150
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.002150
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.002150
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.002150
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.002150
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.002150
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.002178
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.002243
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳.۹۹ ت
Jul 08, 2024
$0.002243
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۲۴ ت
Jul 08, 2024
$0.002243
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.002243
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷.۵۱ ت
Jul 07, 2024
$0.002268
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۶۱ ت
Jul 06, 2024
$0.002317
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.002317
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۵۱ ت
Jul 05, 2024
$0.002317
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۴۰ ت
Jul 05, 2024
$0.002317
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷.۴۷ ت
Jul 04, 2024
$0.002388
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۸۳ ت
Jul 04, 2024
$0.002604
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۵۴ ت
Jul 03, 2024
$0.002604
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۵۹ ت
Jul 03, 2024
$0.002604
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۶۸ ت
Jul 02, 2024
$0.002644
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۶۹ ت
Jul 02, 2024
$0.002670
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۳۹ ت
Jul 01, 2024
$0.002670
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۵۱ ت
Jul 01, 2024
$0.002670
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۲۱ ت
Jun 30, 2024
$0.002670
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۴۵ ت
Jun 30, 2024
$0.002692
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.002692
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۹۶ ت
Jun 29, 2024
$0.002692
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۶۶ ت
Jun 28, 2024
$0.002692
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.002692
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۸۴ ت
Jun 27, 2024
$0.002692
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.002692
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸.۳۱ ت
Jun 26, 2024
$0.002784
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷.۹۸ ت
Jun 26, 2024
$0.002784
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۹.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$0.002784
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۶۱ ت
Jun 25, 2024
$0.002784