تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BABY SORA از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۵۹۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۴۴۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۵۳۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۸۴۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۷۳۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۹۸۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۲۶۳۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۳۸۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۴۸۲۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۷۱۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۲۱۵۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۲۲۲۲۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۳۴۹۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۳۲۹۶۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۳۲۵۸۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۰۴۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۰۴۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۷۹۵۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۳۰۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۵۲۴۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۶۸۲۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۵۷۶۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۶۱۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۸۶۶۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۴۵۴۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۱۶۷۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۹۹۷۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۲۴۳۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۲۹۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000009
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۳۰۵۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000009
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۸۰۷۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۴۷۶۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۳۵۹۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۹۶۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۲۸۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۱۱۴۹ ت
Jun 24, 2024
$0.000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۵۱۰۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۷۱۹۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۴۵۲۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۵۷۰۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۵۶۴۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000009
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۶۳۸۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000009
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۲۹۹۵۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000010
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۵۴۲۰۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000011
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۵۴۰۳۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000011
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۸۶۳۸۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000011
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۸۶۸۷۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000011
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۸۷۹۵۴ ت
Jun 18, 2024
$0.000011
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۸۴۷۸۸ ت
Jun 18, 2024
$0.000011
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۸۵۵۵۳ ت
Jun 17, 2024
$0.000011