تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Baby Shiva از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000004
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000004
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000004
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000004
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000004
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000004
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000004
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.00000000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.00000000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000004
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000004
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000004
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000004
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000004
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000004
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000004
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000004
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000004
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000004
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000004