تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Baba از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

10.23%
$0.002502
۱۴۵ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۹۱ تومان
معاملات روزانه $46,149
ارزش بازار $2,502,373
عرضه کل 1,000,000,000 $BABA
ارزش بازار رقیق شده $2,502,373
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۰۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002533
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵.۲۳ ت
Jul 12, 2024
$0.002298
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.002345
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.002460
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.002531
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.002676
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.002421
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.002508
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.002435
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.002858
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.002417
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۲.۶۹ ت
Jul 07, 2024
$0.002873
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.003017
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.002993
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۳۹ ت
Jul 06, 2024
$0.003039
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.002899
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۱۴ ت
Jul 05, 2024
$0.002587
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.002808
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱۰.۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.003417
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹۴.۸۶ ت
Jul 03, 2024
$0.003161
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۷۲ ت
Jul 03, 2024
$0.003336
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۷.۱۶ ت
Jul 02, 2024
$0.003347
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱۸.۲۲ ت
Jul 02, 2024
$0.003516
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.003598
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.004620
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.004671
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۴.۱۲ ت
Jun 30, 2024
$0.004758
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹۴.۹۴ ت
Jun 29, 2024
$0.004800
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸۷.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.004696
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۳۰ ت
Jun 28, 2024
$0.004797
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷۴.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.004465
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹۴.۶۲ ت
Jun 27, 2024
$0.004783
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰۷.۷۴ ت
Jun 27, 2024
$0.005051
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴۳.۲۵ ت
Jun 26, 2024
$0.004024
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳۱.۰۹ ت
Jun 26, 2024
$0.003831
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۴۲ ت
Jun 25, 2024
$0.004077
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷۴.۲۶ ت
Jun 25, 2024
$0.004476
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۹.۹۱ ت
Jun 24, 2024
$0.004418
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۶.۳۳ ت
Jun 24, 2024
$0.004404
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۲۶ ت
Jun 23, 2024
$0.004411
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲.۹۱ ت
Jun 23, 2024
$0.004438
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴.۰۳ ت
Jun 22, 2024
$0.004448
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.004436
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴.۲۴ ت
Jun 21, 2024
$0.004446
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴.۳۰ ت
Jun 21, 2024
$0.004446
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۵.۴۱ ت
Jun 20, 2024
$0.004493
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۵.۳۳ ت
Jun 20, 2024
$0.004493
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۸.۴۸ ت
Jun 19, 2024
$0.004536
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۸.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$0.005207
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۴.۹۷ ت
Jun 18, 2024
$0.005310