تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Moola از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۹۲۸۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000013
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۳۳۰۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000012
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۳۸۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000012
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۵۱۷۱۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000013
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۲۱۶۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000013
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۲۵۴۶۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000013
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۳۹۸۱۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000014
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۹۵۸۲۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000015
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۸۶۳۱۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000015
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۵۸۶۲۴ ت
May 26, 2024
$0.000015
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۳۰۲۶۴ ت
May 20, 2024
$0.000012
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۹۸۶۱۷ ت
May 14, 2024
$0.000011
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۳۹۵۲۳ ت
May 08, 2024
$0.000012
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۳۴۶۹۶ ت
May 02, 2024
$0.000011
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۰۴۶۳۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000012
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۱۴۴۴۷ ت
Apr 20, 2024
$0.000012
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۳۸۰۷۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000012
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۴۴۱۳۵۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000006
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000035
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۵ ت
Mar 27, 2024
$0.000036
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲.۱۹ ت
Mar 21, 2024
$0.000035
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۳۷ ت
Mar 15, 2024
$0.000039
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲.۳۷ ت
Mar 09, 2024
$0.000039
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲.۰۶ ت
Mar 03, 2024
$0.000034
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱.۸۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000031
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳.۱۲ ت
Feb 20, 2024
$0.000055
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲.۷۵ ت
Feb 14, 2024
$0.000049
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۲.۶۲ ت
Feb 08, 2024
$0.000047
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲.۶۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000044
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۲.۴۵ ت
Jan 27, 2024
$0.000044
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲.۵۸ ت
Jan 21, 2024
$0.000048
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲.۵۶ ت
Jan 15, 2024
$0.000048
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲.۳۳ ت
Jan 09, 2024
$0.000045
۱۳ دی ۱۴۰۲
۲.۳۴ ت
Jan 03, 2024
$0.000045
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲.۳۴ ت
Dec 28, 2023
$0.000046
۰۱ دی ۱۴۰۲
۱.۱۴ ت
Dec 22, 2023
$0.000022
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲.۲۰ ت
Dec 16, 2023
$0.000043
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱.۲۰ ت
Dec 10, 2023
$0.000023
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱.۸۱ ت
Dec 04, 2023
$0.000035
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۴.۲۲ ت
Nov 28, 2023
$0.000083
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۴.۰۶ ت
Nov 22, 2023
$0.000079
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۴.۳۲ ت
Nov 16, 2023
$0.000084
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۴.۴۹ ت
Nov 10, 2023
$0.000087
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۳.۸۹ ت
Nov 04, 2023
$0.000075
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۳.۸۰ ت
Oct 29, 2023
$0.000072
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۳.۴۵ ت
Oct 23, 2023
$0.000068
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۳.۳۲ ت
Oct 17, 2023
$0.000065
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۳.۳۹ ت
Oct 11, 2023
$0.000064
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۳.۳۹ ت
Oct 05, 2023
$0.000067
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۳.۳۵ ت
Sep 29, 2023
$0.000067