تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Axia Protocol از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۷.۲۴ ت
Jul 23, 2024
$0.001330
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۹۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001329
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001330
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.001329
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.001330
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۸۷ ت
Jul 03, 2024
$0.001327
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۳۲ ت
Jun 29, 2024
$0.001327
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001329
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۰۰ ت
Jun 21, 2024
$0.001329
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۰۰ ت
Jun 17, 2024
$0.001329
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۴۱ ت
Jun 13, 2024
$0.001329
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰.۴۷ ت
Jun 09, 2024
$0.001869
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹.۱۶ ت
Jun 05, 2024
$0.001870
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.001868
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۵۹ ت
May 28, 2024
$0.001119
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۱۷ ت
May 24, 2024
$0.001119
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۵۱ ت
May 20, 2024
$0.001119
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۸۲ ت
May 16, 2024
$0.001120
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۱۰ ت
May 12, 2024
$0.001119
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۹۱ ت
May 08, 2024
$0.001120
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۱۴ ت
May 04, 2024
$0.001120
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۹۱ ت
Apr 30, 2024
$0.001119
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۵۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000839
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۴۷ ت
Apr 22, 2024
$0.001600
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۶.۹۲ ت
Apr 18, 2024
$0.002190
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۲.۴۸ ت
Apr 14, 2024
$0.002192
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۸.۸۹ ت
Apr 10, 2024
$0.002909
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۷.۳۶ ت
Apr 06, 2024
$0.001500
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۴.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.001500
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۲.۷۰ ت
Mar 29, 2024
$0.001500
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۲.۶۰ ت
Mar 25, 2024
$0.001500
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۵۹ ت
Mar 21, 2024
$0.001200
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹.۵۱ ت
Mar 17, 2024
$0.001999
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹.۴۰ ت
Mar 13, 2024
$0.002000
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۳.۶۰ ت
Mar 09, 2024
$0.003908
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۸.۵۳ ت
Mar 05, 2024
$0.001301
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۴.۷۶ ت
Mar 01, 2024
$0.001600
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۷۵ ت
Feb 26, 2024
$0.001599
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۱۵ ت
Feb 22, 2024
$0.001600
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۰.۴۱ ت
Feb 18, 2024
$0.000900
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۹.۶۶ ت
Feb 14, 2024
$0.000900
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۹.۴۰ ت
Feb 10, 2024
$0.000900
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۹.۷۴ ت
Feb 06, 2024
$0.000898
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۲.۴۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000899
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۱.۲۱ ت
Jan 29, 2024
$0.000899
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۹.۹۵ ت
Jan 25, 2024
$0.000899
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۸.۳۹ ت
Jan 21, 2024
$0.000899
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۳.۳۹ ت
Jan 17, 2024
$0.000999
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۷.۲۱ ت
Jan 13, 2024
$0.000899
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۷.۵۳ ت
Jan 09, 2024
$0.001701

افزودن تراکنش

Axia Protocol

AXIA

  • AXIA
  • IRT
  • USD