تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AvaxTech از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱.۶۴ ت
Jul 23, 2024
$0.000028
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱.۶۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000028
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱.۶۲ ت
Jul 22, 2024
$0.000028
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۳ ت
Jul 21, 2024
$0.000028
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۲ ت
Jul 21, 2024
$0.000028
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000027
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000027
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000026
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000026
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000026
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000031
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000031
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000030
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000024
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000024
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000024
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000024
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000024
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000024
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000024
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000054
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000054
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000054
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000054
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000054
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000054
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000054
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000055
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000057
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000057
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000052
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000053
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000053
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000053
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000053
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000060
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000060
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000060
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000060
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000060
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000060
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000058
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000058
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000056
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000057
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000057
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000058

افزودن تراکنش

AvaxTech

ATECH

  • ATECH
  • IRT
  • USD