تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آواور از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000023
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000023
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000022
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000025
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000024
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000027
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000030
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000030
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000033
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jun 04, 2024
$0.000032
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000033
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
May 29, 2024
$0.000034
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۸ ت
May 26, 2024
$0.000034
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
May 23, 2024
$0.000036
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
May 20, 2024
$0.000033
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
May 17, 2024
$0.000032
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۳ ت
May 14, 2024
$0.000030
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
May 11, 2024
$0.000031
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.000033
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۴ ت
May 05, 2024
$0.000035
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۵ ت
May 02, 2024
$0.000028
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۷ ت
Apr 29, 2024
$0.000029
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000030
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۸۳ ت
Apr 23, 2024
$0.000043
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۵۷ ت
Apr 20, 2024
$0.000038
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۴ ت
Apr 17, 2024
$0.000039
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Apr 14, 2024
$0.000039
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳.۳۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000051
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴.۷۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000074
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴.۵۸ ت
Apr 05, 2024
$0.000070
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴.۹۴ ت
Apr 02, 2024
$0.000078
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000081
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵.۱۹ ت
Mar 27, 2024
$0.000084
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵.۰۶ ت
Mar 24, 2024
$0.000081
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳.۶۹ ت
Mar 21, 2024
$0.000060
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳.۷۳ ت
Mar 18, 2024
$0.000061
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳.۶۷ ت
Mar 15, 2024
$0.000061
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳.۱۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000053
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳.۰۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000050
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۲ ت
Mar 06, 2024
$0.000047
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳.۲۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000054
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳.۱۳ ت
Feb 29, 2024
$0.000053
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲.۷۴ ت
Feb 26, 2024
$0.000047
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000037
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲.۲۸ ت
Feb 20, 2024
$0.000040
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲.۳۹ ت
Feb 17, 2024
$0.000043
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.000042
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۲.۲۲ ت
Feb 11, 2024
$0.000040
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱.۷۶ ت
Feb 08, 2024
$0.000031
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۱.۵۷ ت
Feb 05, 2024
$0.000028